Počela sa radom javna garaža „Sinđelićev trg“

javna garaža
Javna garaža

Javna garaža se nalazi  iza  Narodnog pozorišta, a ima dva ulaza i dva izlaza u cilju smanjenja buke i pravljenja kolone vozila.

Naplata parkiranja se vrši po započetom satu, po ceni od 50 dinara i bez vremenskog ograničenja.

Radno vreme parkirališta je svakim danom 00-24 časova.

Garaža ima fasadu od alubonda, odnosno aluminijumskih panela.

Takođe, površina parkinga iznosi 3260 m2, te se i broj mesta za parkiranje uvećava čak za 50 procenata. Javna garaža projektovana je u skladu sa Planom generalne regulacije, te je biti visoka 3,8 metara, kako se ne bi smanjila prirodna svetlost objektima u okolini.

Planirano je i proširenje zelenih površina oko stambenih zgrada, kako bi se nadomestila zelena površina koja je zbog izgradnje oduzeta.

Stanari sa adresom Sinđelićev trg br. 18, 20, 22, 24 i 26 koji poseduju povlašćenu zoniranu parking kartu imaju pravo da parkiraju svoje vozilo u garaži na Sinđelićevom trgu u periodu od 17 do 08.30 časova narednog dana bez dodatne naknade, vikendom od petka u 17.00 do ponedeljka u 08.30 časova i u dane državnih praznika 00-24 časa.

Pravna lica i preduzetnici sa adresom poslovnih prostorija Sinđelićev trg br. 18, 20 i 22 koji poseduju parking kartu sa paušalnom pretplatom za prvu zonu imaju pravo da parkiraju vozilo u javnoj garaži na Sinđelićevom trgu bez dodatne naknade.