Penzionerima povišice od 12.1 posto

Udrženje penzionera Niša
Foto: Arhiva, ilustracija

Od početka ove godine penzionere očekuje nekoliko promena, svakako ona najvažnija je uvećanje penzije od 12.1 posto od februara kada kreće isplata za januar. Došlo je i do promene uslova za penziju.

Nakon povećanja, prosečna penzija u Srbiji biće 37.780 dinara, što je oko 4.000 dinara više od dosadašnjih 33.740 dinara.

Najnižu penziju u Srbiji dobijaju poljoprivredni penzioneri koja je do sada iznosila 14.470 dinara, od 1. januara 2023. iznosiće 16.200 dinara.

Najviše penzionera prima penziju između 15.000 i 20.000 dinara koja je sada dostigla cifru od 18.320 do 24.420 dinara.

Penzionere u Srbiji očekuje i pomeranje starosne granice za odlazak u penziju, koje važi samo za žene, a nova pravila važe i ukoliko građani žele da idu u prevremenu penziju, a promena se u ovom slučaju odnosi i na muškarce i na žene, potreban staž ostaje isti.

Menja se granica za žene 

Od 1. januara ove godine važi pravilo da žene odlaze u penziju sa navršene šezdeset i tri godine i šest meseci, potreban broj godina radnog staža ostaje isti i iznosi minimum 15 godina.
Do 31. decembra prošle godine žene su mogle da odu u penziju sa šezdeset i tri godine i četiri meseca života.

Kako je predviđeno izmenama zakona od pre osam godina, tako će biti sve do 2032. godine, kada će žene moći da idu u penziju sa 65 godina starosti, identično kao muškarci.

Kada je reč o muškarcima, uslovi za penzionisanje, barem zasada, neće se menjati, pa će granica za njihov odlazak u penziju ostati na 65 godina starosti.

Odlazak u prevremenu penziju

Nova pravila važe i ukoliko građani žele da idu u prevremenu penziju, a promena se u ovom slučaju odnosi i na muškarce i na žene. Tako da još ove godine muškarci mogu da idu u prevremenu penziju sa četrdeset godina staža osiguranja i najmanje pedeset i devet godina i šest meseci života, a žene sa trideset devet godina i osam meseci staža osiguranja i najmanje pedeset devet godina života.

Potreban staž ostaje isti

Od 1. januara 2023. godine muškarci u prevremenu penziju mogu da idu sa ravno šezdeset godina života i četrdeset godina staža. Kod žena će takođe biti potrebno četrdeset godina staža, ali nešto manje godina života – pedeset devet godina i šest meseci. Od 2024. godine i za prevremenu penziju pripadnici oba pola biće izjednačeni jer će se od tada starosna granica za žene pomeriti za šest meseci, odnosno na šezdeset godina života.

Ono što je jednako za oba pola jeste pravilo po kome i muškarci i žene mogu redovno da se penzionišu sa četrdeset i pet godina staža, bez obzira na starost. Uslov je, naravno, da su im poslodavci sve vreme tokom tog perioda redovno uplaćivali doprinose.