Odobreni projekti građana za lepši Niš

projekti
Ilustracija

6. maja raspisan je treći javni Konkurs Lokalne fondacije Niš za podršku kreativnim idejama formalnih i neformalnih grupa u Nišu. U toku prijave pristigla su 44 projekta sa teritorije celog grada.

Rok za realizaciju odobrenih projekata je kraj 2022. godine.

Odobrena su ukupno 14 projekata nakon ocenjivanja ideja i zajedničkog sastanka Selekcionog odbora. U obzir su ulazili inovativnost, kreativnost i održivost ideja.

Na teritoriji GO Pantelej podržan je projekat „Multivoks“ Udruženja za prirodu i društvo potom projekti  Edukatora iz OŠ „Čegar“ i projekat Mame iz komšiluka , dok je na teritoriji GO Crveni krst podržan projekat Srcem za Vrtište i projekat Trnavci. Sa teritorije GO Medijana podržani su projekti Udruženja zelena gradnja i Udruženja MedD kao i Udruženje „Basista“.Sa teritorije ove opštine odobrni  su i projekat čiji su nosilaci udtuženja Prazan prostor i Eko gerila.

Na teritoriji GO Palilula odobren je projekat Planinarsko alpinističkog ronilačkog kluba „Nature“ i projekat Udruženja „Južna Morava- Lalinac“. Na spisku odobrenih projekata nalazi se i predlog Lokalne akcione grupe „Katena mundi“ GO Niška Banja.

Zeleno svetlo za realizaciju projekta dobilo je i Društvo za zaštitu i proučavanje ptica iz Novog Sada koje ima aktivno članstvo koje deluje i u Nišu. Iz tog razloga je i njihov projekat uzet u razmatranje ravnopravno sa drugim predlozima projekata.

LFN je na dva javna konkursa prošle godine podržao 15 ideja formalnih i neformalnih grupa građana i sve su do sada uspešno realizovane.