Za Leoni: Obuka za nezaposlene sa Panteleja

Sastanak u Go Pantelej
Sastanak u Go Pantelej

U okviru kontinuirane poslovne saradnje Gradske opštine Pantelej i kompanije Leoni u kabinetu predsednika Bratimira Vasiljevića održan je radni sastanak opštinskog rukovodstva sa rukovodiocima niškog pogona kompanije Leoni i Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijale u Nišu.

Podrška bržem zapošljavanju

Sastanak je bio posvećen nastavku produktivne saradnje u cilju bržeg zapošljavanja nezaposlenih lica sa područja Panteleja kroz aktivne mere zapošavanja koje ova Opština godinama finansijski pomaže.

Veliki broj poslodavaca je upravo putem ove mere došao do kvalifikovanih i stručnih radnika.

„Obuka za poznatog poslodavca je jedna od popularnijih mera aktivne politike zapošljavanja koju sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje. Najveći broj lica koja prođu obuku ostanu kod poslodavca i nakon isteka preuzete ugovorne obaveze. Dakle, ova mera ima dugoročan efekat, što je posebno važno“, izjavio je direktor Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijale Niš, Boban Matić.

Kroz obuku za poznatog poslodavca, kao jednu od aktivnih mera, već do maja biće angažovano 25 polaznika iz redova nezaposlenih, a šanse do kraja godine povećavaju se na stotinu polaznika koliko su iskazane potrebe Kompanije Leoni u Nišu za novim, obučenim radnicima.

Podsetimo, Gradska opština Pantelej u kontinuitetu od 2015. godine pruža podršku merama aktivne politike zapošljavanja i usvojila je Lokalni akcioni plan zapošljavanja.

„Smatram da upravo putem odlične saradnje koju imamo sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i poslodavcima možemo ostvariti još bolje rezultate u zapošljavanju“, istakao je Bratimir Vasiljević.