Obeležen Međunarodni dan porodice u Nišu

Međunarodni dan porodice u Domu zdravlja Niš
Međunarodni dan porodice u Domu zdravlja Niš

Podrška mladim roditeljima da očuvaju zdravu porodicu koja je stub svakog društva bila je tema niškog Doma zdravlja u Nišu, koje je povodom Međunarodnog dana porodice organizovao akciju u Razvojnom savetovalištu ove zdravstvene ustanove.

Akciji su prisusustvovali roditelji sa decom koji su od lekara dobili savete kako da neguju zdrave odnose u porodici.

“Porodica je zajednica pojedinaca koja treba da omogući svakom njenom članu da pronađe mesto u društvu koje mu pripada. Ona ima veoma značajnu ulogu u razvoju čoveka, ali ne samo čoveka nego društva uopšte. Predstavlja osnovnu ćeliju društva, pa da bi se razvilozdravo društvo potrebno je razvijati i negovati zdrave odnose u porodici”, poručili su zdravstveni radnici iz Službe za zdravstvenu zaštitu dece.

Međunarodni dan porodice u Domu zdravlja Niš
Međunarodni dan porodice u Domu zdravlja Niš

Da bi porodica bila stabilna socijalna zajednica potrebno je da partneri budu ravnopravni, da postoji međusobna ljubav, poštovanje, razumevanje i poverenje između njih.

“Zdrava porodica se karakteriše povezanošću članova porodice i njihovom otvorenom komunikacijom. U njoj se poštuju lične granice i autonomija svakog pojedinca, prihvataju se i ohrabruju ispoljavanja kako pozitivnih, tako i negativnih osećanja. Članovi porodice osećaju se kao da žive sa prijateljima u koje imaju poverenja”, objašnjavaju lekari.

Međunarodni dan porodice u Domu zdravlja Niš

Međutim, to nije slika koja je najčešća u našem društvu.

Deca koja odrastaju u disfunkcionalnim porodicama u riziku su da razviju mnoge probleme tokom odrastanja, uključujući depresiju, anksioznost, nisko samopoštovanje, samomržnju, iracionalnu krivicu, zavisnost od psihoaktivnih supstanci…

Mogu imati teškoće u davanju i primanju ljubavi.

Neka deca razvijaju bunt i antisocijalno ponašanje (zlostavljanje drugih, napuštanje škole, bavljenje kriminalnim radnjama). Povećan je i rizik od autodsetruktivnog ponašanja.

Trava koju najčešće saseku, najviše naraste

Odrastanje u disfunkcionalnoj porodici ne mora nužno da znači beskrajno ponavljanje obrazaca iz detinjstva. Mnogi poznati i uspešni ljudi potiču iz takvih porodica, a ambicija da nešto stvore upravo je bila jaka zbog želje da se prevaziđu teškoće, kažu psiholozi.

Odrastanje u disfunkcionalnoj porodici može osvetliti  jake strane ličnosti i biti motivacija da ne ponavljaju greške roditelja. 

Sve manje mladih se odlučuje za potomstvo

„Porodica u Srbiji ugrožena je narastajućim siromaštvom, a posebno zabrinjava što slučajevi porodičnog nasilja ne samo da ne jenjavaju, već su u porastu u odnosu na prethodni period“, upozorio je zaštitnik građana Zoran Pašalić povodom Međunarodnog dana porodice.

On je istakao da narastajuće siromaštvo i rizik od siromaštva, posebno ugrožavaju određene osetljive kategorije stanovništva, kao što su porodice koje se brinu o teško bolesnom ili detetu sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom.

“Stariji, bolesni i osobe sa invaliditetom su najčešće i žrtve svih vidova diskriminacije, a neretko i porodičnog nasilja. Nedovoljno razvijeni servisi podrške starijim licima i njihovim porodicama znatno otežavaju njihov položaj i položaj porodica u kojima žive, kao i pristup pravima“, ocenio je Pašalić.

Inače, Međunarodni dan porodice se obeležava  širom sveta od 1993. godine, kada ga je Generalna Skupština Ujedinjenih nacija ustanovila, sa ciljem afirmacije porodice i porodičnih vrednosti i podizanja svesti o problemima i pitanjima porodice.

Podsetimo, u četvrtak 17. maja Dan porodice u Nišu biće obeležen i zabavnim sadržajima za decu i roditelje u Parku Sveti Sava.