Nove usluge Kontakt centra “Mara”

Centar Mara
Foto: Centar Mara

Centar za dnevni boravak dece, omladine i odraslih lica mentalno ometenih u razvoju „Mara“ uvodi nove usluge Kontakt centara za naše korisnike i njihove roditelje/staratelje.

Od formiranja Kontakt centar „Mara“ imao je više od sto poziva roditelja/staratelja korisnika naše ustanove. Nekima je bila potrebna pomoć oko kupovine najpotrebnijih namirnica, nekima pomoć lekara, dok su pojedini izrazili želju za razgovorom sa nekim od naših stručnih radnika i zatražili savet.

Kroz razgovor sa njima uvideli smo da je potrebno uvesti nove usluge, a to su:

-Psihosocijalna podršku za naše korisnike i njihove porodice, koja ima za cilj da ublaži uticaj novonstale izolacije, kao i sprečavanje ili smanjenje mogućih posledica na psihičkom planu.
-Radna terapiju elektronskim putem (crtanje i pisanje) ,za one korisnisnike koji su u mogućnosti da je koriste.
-Radna okupacija telefonskim putem ,svakodnevno kontaktiranje korisnike i njihove porodica, radi preporuka da što kavolitetnije i bolje provode vreme izolacije, uz podsećanje na održavanje lične higijene.

Sa korisnicima i njihovim porodicama rade stručni radnici i stručni saradnici Centra za dnevni boravak „Mara“.

Radno vreme Kontakt centra „Mara“ je radnim danima od 08-14 časova.

Kordinator Kontakt centra „Mara“ je pomoćnik direktora Nikola Ilić, a sve informacije se mogu dobiti od socijalnog radnika Milice Cvetković- Radenković.