Niškom Sudu donirana oprema za svedočenje putem audio-video linka

oprema za svedočenje
Foto: Marija Vučićević

Oprema za svedočenje putem video-konferencijske veze donirana je sudovima u Srbiji. Opremu vrednu 150.000 evra obezbedile su Misija OEBS-a i Delegacija Evropske unije.

Oprema za svedočenje donirana je Višim sudovima u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i Novom Pazaru. Sudovi su dobili i posebno opremljene prostorije u kojima će biti omogućeno svedočenje putem audio-video linka.

Videokonferencijska oprema je obezbeđena u okviru projekta “Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Republici Srbiji“, koji finansira EU, a sprovodi Misija OEBS-a u Srbiji.

22. februara obeležava se Evropski dan žrtava krivičnih dela

“Prekidanje lanca ćutanja čin je hrabrosti za svaku ženu i muškarca koji su žrtve zločina i pokazuje poverenje u zakonodavne i pravosudne institucije. Zbog toga Misija OEBS-a u Srbiji, u partnerstvu sa Ministarstvom pravde i višim sudovima, i zahvaljujući izdašnoj donaciji Evropske unije, pokušava da pomogne zemlji domaćinu u osnaživanju svih žrtava”, rekao je šef Misije OEBS-a u Srbiji ambasador Jan Bratu.

Ministarka pravde Maja Popović je ocenila da će oprema za pet sudova u Srbiji žrtvama i svedocima krivičnih dela olakšati svedočenje, sprečiti njihovu ponovnu traumatizaciju i viktimizaciju.

Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Sem Fabrici je istakao da evropski standardi podrazumevaju i zaštitu prava žrtava.

“Evropski standardi im daju pravo na podršku i kompenzaciju. Oni takođe imaju pravo da se osećaju sigurno da prijave zločin. Bez adekvatnih službi, žrtve zločina mogu biti traumatizovane. Nedostatak solidarnosti i podrške suprotan je vrednostima koje ima Evropska unija”, rekao je ambasador Fabrici.

Izvor: Beta