Nezaposleni mogu zarađivati 30.000 dinara radeći poslove uređenja i održavanja okoline

sajt grada

Nezaposleni građani Niša, uključujući ljude mlađe od 30 godina, starije od 50 godina, osobe sa invaliditetom, pripadnike romske nacionalnosti, radno sposobne korisnike socijalne pomoći, žrtve porodičnog nasilja i samohrane roditelje, mogu zaraditi do 30.000 dinara mesečno radeći poslove uređenja i održavanja okoline tokom četiri meseca.

Grad je izdvojio 6 miliona dinara za ovaj program, a javna komunalna preduzeća će biti poslodavci. Grad će odabrati preduzeća na osnovu prijava i drugih kriterijuma.

Nakon selekcije preduzeća, prioritet će biti dat zapošljavanju nezaposlenih osoba iz teže zapošljivih grupa, kao što su mladi ispod 30 i stariji od 50 godina, osobe bez odgovarajućih kvalifikacija ili s niskim kvalifikacijama, osobe sa invaliditetom, romske nacionalnosti, korisnici socijalne pomoći koji su radno sposobni, kao i žrtve porodičnog nasilja.

Uz navedene, na spisku su i osobe koje su već duže od 12 meseci na evidenciji nezaposlenih, pri čemu je prednost data onima koji traže posao duže od 18 meseci. Takođe, prioritet će imati i mlade osobe do 30 godina smeštene u hraniteljskim, starateljskim i ustanovama za smeštaj.

Posebna pažnja će se posvetiti i ranjivim grupama, kao što su žrtve trgovine ljudima, izbeglice, raseljena lica, povratnici prema sporazumu o readmisiji, samohrani roditelji, supružnici u kojima su oba supružnika nezaposlena, roditelji dece sa smetnjama u razvoju i bivši počinioci krivičnih dela.

Ugovorom o privremeno-povremenim poslovima utvrdiće se broj radnih dana za svakog pojedinca, a javni radovi će trajati najduže četiri meseca, navode iz Grada.

Javni radovi će se fokusirati na uređenje i održavanje okoline, kao i na zaštitu životne sredine i prirode.

Svi radnici koji budu zaposleni na ovim javnim radovima će biti plaćeni 30.000 dinara mesečno za pun radni mesec, pri čemu će biti pokriveni i drugi troškovi kao što su transport i obuka.

Grad je otvorio javni konkurs za poslodavce, a rok za prijavu je 5. maj.