Moguća zabrana političkog oglašavanja na Facebook-u i Instagram-u u EU

Foto: Ilustracija - freepik

U februaru, EU zakonodavci su najavili da će primeniti strože mere prema platformama koje dopuštaju oglašavanje političkih stranaka i grupa.

Zatražili su od tehnoloških divova iz SAD-a više detalja o političkim kampanjama i veću transparentnost u vezi poslovanja u Evropi. Ukoliko kompanije ne ispune ove zahteve, suočiće se sa kaznom u visini od 4% njihovih ukupnih prihoda.

Kao posledica ovakve odluke, krovna kompanija Facebook-a i Instagram-a – Meta Platforms, razmišlja o potpunoj zabrani oglašavanja u političkom domenu.

Prema navodima Reuters-a, gubitak prihoda koji bi proistekao iz ove odluke bio bi manji od kazne koju bi kompanija morala da plati ukoliko bi EU komisija utvrdila da su prekršili pravila.