Matične ćelije – korak u budućnost

U Centru za proizvodnju matičnih ćelija prvi put u Turskoj se proizvode sigurni i najkvalitetniji biološki proizvodi za upotrebu u tretmanima prema GMP standardima unutar bolnice. Naš cilj je da obezbedimo nove ćelijske i tkivne medicinske tretmane za pacijente koristeći najnovija dostignuća u genetskim naukama i biotehnologiji, kao i da obezbedimo stručnost i infrastrukturu za rešavanje složenih pravnih, finansijskih i proizvodnih problema povezanih sa transportom ćelija i tkiva. Misija Centra za proizvodnju matičnih ćelija regenerativne medicine je da pruži sveobuhvatnu uslugu pacijentima kroz koordinisane napore lekara, istraživača i bioinženjera, kao i da podrži odobrene nove biološke tretmane, proizvodnju matičnih ćelija i metode primene.

Lek budućnosti sa perfekcionističkim pristupom

Naš centar za proizvodnju matičnih ćelija za regenerativnu medicinu ima za cilj da poboljša i produži kvalitet života pacijenata transformacijom naprednih tehnologija terapija matičnim ćelijama i aplikacija za inženjering tkiva u kliničke proizvode za pojedince koji pate od različitih bolesti i povreda uz perfekcionistički pristup.

Proizvodnja po GMP standardima

Naš centar za regenerativnu medicinu i proizvodnju matičnih ćelija je objekat za proizvodnju ćelija sa „statusom sterilne sobe“ po GMP standardima. Jedan je od retkih centara u Turskoj i svetu i aktivan je od 2014. godine licenciran od strane Ministarstva zdravlja po GMP standardima. Uslovi sterilnih prostorija obezbeđuju radni prostor koji se provetrava redovno filtriranim vazduhom i kontinuirano brojanje čestica unutar prostora. Imamo 2 proizvodna prostora, 1 skladišni prostor za ćelije, 4 oblasti za kontrolu kvaliteta u našem centru, pored prostora za presvlačenje i kancelariju, karantin i skladište. Svi poslovi u centru se redovno dokumentuju, a ventilacija, pritisak, temperatura, vlažnost u objektu se prate i upravljaju iz prostorije za automatizaciju, dok se uslovi životne sredine kontinuirano kontrolišu od strane klima uređaja.

Pustite svoje telo da se regeneriše

Korišćenjem regenerativnih ćelija dobijenih iz sopstvenih tkiva pacijenta Medical Park Centar za regeneraciju i proizvodnju matičnih ćelija pruža rešenja za medicinske i kozmetičke probleme koji se ne mogu lečiti tradicionalnim metodama. U Centru za regenerativnu medicinu i proizvodnju matičnih ćelija striktno se primenjuju sva etička pravila, a zdravlje i interesi pacijenata imaju najveći prioritet. Radeći u saradnji sa svim granama, pruža trajna rešenja za mnoge probleme koje konvencionalna medicina ne može da izleči konvencionalnim tretmanima. Regenerišući nezdrave, disfunkcionalne ćelije i tkiva biološkim proizvodima, Centar za regenerativnu medicinu i proizvodnju matičnih ćelija koristi praksu definisanu pravnim i naučnim procedurama.

U kojim oblastima se koriste matične ćelije?

Naučnici su sproveli intenzivno istraživanje matičnih ćelija i neke metode ćelijskog tretmana koje koriste matične ćelije sada su uključene u kliničke primene. Metode ćelijskog lečenja se trenutno najčešće koriste u ortopediji, plastičnoj hirurgiji i dermatologiji.

Ortopedija

Kod oštećenja zglobne hrskavice i osteoartritisa, upotreba matičnih ćelija dobijenih iz autolognih ćelija hrskavice ili masnog tkiva iste osobe, daje veoma dobre rezultate.

Primene u dermatologiji i plastičnoj hirurgiji

Tretmani matičnim ćelijama za rekonstrukciju dojke, hronične rane koje ne zarastaju, rane od opekotina i kozmetički problemi postali su rutinska praksa. U dermatologiji, primena ćelija fibroblasta dobijenih od osobe daje pozitivne kliničke rezultate, posebno u podmlađivanju kože i lečenju ožiljaka od akni.

Rane dijabetičkog stopala su jedan od najvažnijih uzroka dugotrajne hospitalizacije dijabetičara. Rane dijabetičkog stopala se primećuju kod 25 procenata pacijenata sa dijabetesom i dovode do amputacije stopala ili prstiju od 8%. Ćelijski tretman za zarastanje rana je veoma efikasan metod. Moguće je lečiti rane dijabetičkog stopala davanjem regenerativnih ćelija na mesto operacije. Pored primene ćelijskih tretmana u zarastanju dijabetičkih rana, značajan potencijal pokazuje i njihova primena kod hroničnih ili akutnih rana. Koktel ćelija bogat matičnim ćelijama dobijen enzimskim odvajanjem od masnog tkiva iz abdomena lipo-aspiracijom naziva se stromalna vaskularna frakcija (SVF). Poznato je da aplikacije SVF bogate regenerativnim ćelijama doprinose zarastanju rana dijabetičkog stopala kroz različite mehanizme kao što su inhibicija apoptoze, sinteza kolagena, oslobađanje faktora rasta, formiranje novih krvnih sudova i stimulacija proliferacije ćelija.

Vaskularna hirurgija

Brigerova bolest – problem vaskularne okluzije, posebno uočen kod pušača, je bolna bolest koja može predstavljati rizik od amputacije prsta, stopala ili noge. Transplantacija matičnih ćelija omogućava pacijentima da izbegnu rizik od amputacije i da poboljšaju kvalitet svog života.

Neurohirurgija

Nakon povreda kičmene moždine, pacijenti mogu da vode kvalitetniji život, uključujući mogućnost pokretanja stopala i kontrole sfinktera zahvaljujući aplikacijama matičnih ćelija.

Neurologija

Primene matičnih ćelija kod dece sa mišićnom distrofijom (Dišenova mišićna distrofija) i cerebralnom paralizom usporavaju napredovanje bolesti.

Hematologija

Transplantacija matičnih ćelija može biti opcija za ljude sa agresivnijim ili relapsiranim Hodžkinovim limfomom. Sastoji se od ubrizgavanja zdravih matičnih ćelija, bilo od pacijenta (autologna transplantacija) ili odgovarajućeg donora (alogena transplantacija), nakon visoke doze hemoterapije ili terapije zračenjem. Verovatnoća dugotrajne remisije može se povećati transplantacijom matičnih ćelija, a sposobnost koštane srži da proizvodi zdrava krvna zrnca se može oporaviti.

GMP „Dobra proizvodna praksa“ doprinosi kvalitetu zdravlja

GMP (Good Manufacturing Practices) standardi su standardi kvaliteta koji su obavezni za zdravlje ljudi, posebno u proizvodnji farmaceutskih proizvoda. GMP osigurava da se medicinski proizvodi stalno proizvode i kontrolišu prema određenim standardima kvaliteta kako bi bili pogodni za upotrebu. Naš centar je jedan od retkih centara u Turskoj i u svetu, aktivan od 2014. godine licenciran od strane Ministarstva zdravlja, po GMP standardima.

Uslovi čistih prostorija nude radni prostor koji je ventiliran redovno filtriranim vazduhom i kontinuirano brojanje čestica unutar prostora. Klasifikacija čistih prostorija vrši se prema ukupnom površinskom kvalitetu strujanja vazduha, u opadajućem kvalitetu od B do C. Klasa B, gde su kvalitet vazduha i pritisak najveći, je oblast u kojoj se proizvode ćelijski proizvodi. Proizvodnja se odvija u biološkim kabinetima A klase koji se nalaze na ovom prostoru. Kontrola kvaliteta proizvedenih proizvoda vrši se primenom testova napredne tehnologije u oblasti kontrole kvaliteta sa kvalitetom vazduha klase C. Ovi testovi se sastoje od genetskih, mikrobioloških i imunofenotipskih testova.

Naše specijalizovano i iskusno osoblje radi sa sterilnom i zaštitnom specijalnom odećom pogodnom za ove prostore. Proizvodi koji se proizvode, distribuiraju se ako su ispunjeni svi zahtevi kontrole kvaliteta. Proizvodi koji će se skladištiti mogu se dugo čuvati u rashladnim uređajima u oblastima kvaliteta vazduha klase B i C bez gubitka kvaliteta.

Sva oprema i hardver u centru se svake godine proverava od strane nezavisnih i akreditovanih organizacija radi validacije i kalibracije i vodi se evidencija o svim procesima.

Internu reviziju sprovode osoblje centra i bolnice svakog meseca, a Ministarstvo zdravlja vrši godišnju reviziju. Sve evidencije pregledaju revizori.

Medical Park Zdravstvena Grupacija

Medical Park se prostire u 14 gradova širom Turske sa 28 opštih bolnica. Imaju 19 međunarodnih predstavništa u 13 različitih zemalja i rade s najiskusnijim međunarodnim timom za pružanje najbolje usluge kako partnerima tako i pacijentima. Jedna od najvažnijih karakteristika ove grupacije, koja godišnje prima više od 70 000 pacijenata iz više od 180 zemalja sveta, jeste ta što međunarodnim pacijentima pruža budžetske olakšice. Medical Park pruža kvalitetnu dijagnostiku i terapijske usluge u svim bolnicama, uključujući četiri akreditovane od strane Joint – Međunarodne komisije (JCI).

Medical Park u Srbiji

Medical Park predstavništvo u Srbiji postoji od 2021. godine. Pacijenti ih mogu kontaktirati putem e-maila: medicalparksrb@gmail.com, web stranice medical-centar.rs, instagram stranice medicalpark_srbija, telefona 0603233230 ili posetiti njihove kancelarije. Dostavljenu dokumentaciju prevode i šalju lekarima u Tursku, za drugo mišljenje. Nakon dobijenog odgovora pacijente kontaraju i daju smernice za dalje lečenje.

Za pacijente iz inostranstva Medical Park organizuje prevoz od aerodroma do bolnice i pruza usluge prevodjenja u bolnici na materinji jezik.

www.medical-centar.rs
Zapratite nas na Instagramu

 

Global Digital Clinik