Izložba slika Aleksandre Pavlović u Galeriji NKC-a

Izložba slika Aleksandre Pavlović “Dualizam”, biće otvorena u ponedeljak 20. maja u 18 sati u Galeriji Niškog kulturnog centra.

Aleksandra Pavlović rođena je 1987. godine u Nišu. Diplomirala je slikarstvo 2011. godine na Fakultetu umetnosti u Nišu, u klasi profesora Zorana Kostića. Na istom fakultetu završila je master studije 2015. godine. Od 2016.godine. član je Udruženja likovnih umetnika Alkesinca (ULUA). Živi i stvara u selu Donji Ljubeš, nedaliko od Aleksinca. Njene slike nalaze se u privatnim kolekcijama u Švedskoj, Austriji, Nemačkoj, Švajcarskoj, Crnoj Gori i Srbiji.

„Pavlović Aleksandra organizaciju slike zasniva na određenim, geometrijskim, čisto podeljenim površinama. Sintetizovanost nastalih oblika, minimalizam i racionalnost u traženju odnosa koji bi bili izbalansirani u odnosu na zadatu kompoziciju, dinamizovani su kontrastima toplih i hladnih boja i senzibilnošću negovanja slikarske materije”,navela je profesorka Fakulteta umetnosti iz Niša i magistar slikarstva Katarina Đorđević

Ovo zapažanje naznačava težišta slikarskog izraza umetnice. Na njenim slikama dominiraju arhitektonski čvrsti oblici, prevashodno geometrijske figure pravougaonika i kvadrata, koji nagoveštavaju potrebu za osloncem, utočištem i sigurnošću. Ovako uokvirene površine su žive, dinamične, one teže tome da se prepliću i rekonstruišu, a njihova raznovrsnost i slojevitost upućuju na bogatstvo unutrašnjeg života i psiho-emotivnih previranja. Tom utisku doprinosi i bogatstvo kolorita, nijansiranje u intenzitetu i čistoći boja, koje otkriva širok raspon doživljaja, analiza i duhovnih preokupacija ove umetnice.

Nit koja uvezuje sve raznolike elemente u jedinstvenu celinu, ali ih i nadilazi jer simboliše večni kontinuitet života koji opstaje uprkos svim previranjima, naznačena je motivom linija koje se pružaju duž prikazane predmetnosti.

Period i okolnosti u kojima Aleksandra Pavlović stvara pružaju joj mogućnost za upotrebu tehnika i materijala koji su slikarima ranije bili nedostupni, a koje umetnica inovativno koristi u svom izražavanju, često kombinujući akrilno i uljano slikarstvo, čime, pored svega prethodno navedenog, potvrđuje svoju pripadnost savremenim slikarskim tokovima.

Global Digital Clinik