Građani za zajednicu – Konkurs LFN za kreativne ideje u Nišu

Foto: Lokalna fondacija Niš

Lokalna fondacija Niš (LFN) otvorila je novi, ukupno četvrti po redu Konkurs na kojem je formalnim i neformalnim grupama građana dostupno ukupno 6.000 evra za realizaciju kreativnih ideja u Nišu. Konkurs LFN otvoren je do 20. marta 2023. godine. Najveći deo novca koji je sada na raspolaganju obezbeđen je na licitaciji povodom proslave dve godine rada Naučno tehnološkog parka u Nišu, partnera LFN u realizaciji ovog Konkursa.

Posle uspešno sprovedena tri konkursa, uz podršku Trag fondacije u 2021. i 2022. godini i ukupno 29 podržanih inicijativa građana, LFN želi da novim konkursom pruži podršku komšijama, aktivnim Nišlijama koji su spremni da pokrenu pozitivne promene u svojoj ulici, naselju, selu i gradu. Ovim javnim pozivom biće podržane inicijative koje doprinose razvoju Niša i povećanju kvaliteta života u zajednici, kao što su inicijative iz oblasti ulaganja u obrazovanje, podrške kulturi i umetnosti, unapređenja javnih prostora i razvoja sporta.

Koliki je iznos donacije?

Iznos sredstava koji se dodeljuje kreće se od minimalnih 50.000 dinara do maksimalnih 150.000 dinara po jednoj ideji. Podršku će dobiti minimum šest (6) inicijativa građana sa teritorije svih pet gradskih opština u Nišu.

Ko može da se prijavi?

Podrška je namenjena registrovanim udruženjima građana i neformalnim grupama* koje:

  • Pokreću i aktivno uključuju građane u svoje aktivnosti
  • Zastupaju opšte interese svoje zajednice
  • Deluju na teritoriji Grada Niša (svih pet gradskih opština)

*pod neformalnim grupama podrazumevamo grupe od najmanje troje ljudi, koje su okupljene oko rešavanja problema u lokalnoj zajednici i nisu formalno registrovane.

Šta podržavamo?

Verujemo da udruženi građani najbolje prepoznaju potrebe svojih zajednica, i to u najmanjim lokalnim jedinicama, naseljima, kvartovima, ulicama i dvorištima. Konkurs LFN otvara prostor za raznovrsne inicjative i ideje aktivnih ljudi koje doprinose razvoju našeg okruženja.

Za nas, zajednicu čine građani okupljeni oko zajedničkih vrednosti, potreba, interesa, problema, koji razvijajući osećaj pripadnosti zajednici preduzimaju zajedničke akcije.

Ključne oblasti koje smo prepoznali su: Obrazovanje, Kultura, Javni prostori, Sport i Umetnost. Otvorena je mogućnost podrške i za projekte iz drugih oblasti značajnih za naš grad. Prepoznajte šta je potrebno da se promeni, okupite ljude koji dele vaše vrednosti i predložite nam rešenja.

Da li postoje ograničenja u Konkursu?

Sredstva sa ovog Konkursa ne mogu biti upotrebljena za podršku pojedincima, javnim institucijama i preduzećima. Osim toga, ne mogu se koristiti za aktivnosti političkih partija, aktivnosti koje promovišu i zagovaraju diskriminaciju po bilo kom osnovu. Projekti ne treba da budu u duhu zagovaranja određene religije, crkvenih aktivnosti, humanitarne, socijalne pomoći ili kupovine drugih dobara radi njihove distribucije. Konkurs ne podržava ideje koje podrazumevaju realizaciju specijalističkih i usko stručnih projekata iz određenih oblasti, npr. medicinski, zdravstveni projekti, psihološke radionice, naučna istraživanja itd.

Trajanje projekata?

Nakon objavljivanja rezultata konkursa 10. aprila i potpisivanja ugovora, projekti će zvanično krenuti sa realizacijom do kraja aprila. Krajnji rok za finalnu realizaciju projekata na ovom Konkursu je 30. septembar 2023. godine.

Kako se prijaviti na Konkurs?

Predstavite nam svoju ideju popnjavanjem LFN formulara koji se nalazi ispod ovog pasusa i pošaljite na adresu info@fondacijanis.rs najkasnije do 20.marta u 23.59 časova.

Prijavni formular

Šta se dešava nakon prijave na Konkurs?

Nezavisna selekciona komisija, koju LFN formira za ovu priliku, pregledaće i oceniti sve pristigle predloge projekata. Konačni rezultati biće objavljeni na sajtu www.fondacijanis.rs u ponedeljak 10. aprila. Predstavnici podržanih projekata biće obavešteni mejlom i pozvani na potpisivanje ugovora. LFN kao organizator Konkursa zadržava pravo da ne raspodeli sva predviđena sredstva ukoliko ne bude dovoljno predloga koje Selekcioni odbor oceni pozitivno.

Da li aplikanti mogu da se dodatno informišu o uslovima konkursa i svojoj ideji i kako?

Svi aplikanti mogu da dobiju detaljnije informacije o Konkursu slanjem poruke ili pitanja na imejl adresu info@fondacijanis.rs ili posredstvom naloga LFN na društvenim mrežama. Cesto postavljana

Na tri konkursa koja su realizovana u 2021. i 2022. godini, LFN je već podržala 29 ideja formalnih i neformalnih grupa građana. Paralelno sa tim, nastavlja se prikupljanje dodatnih sredstava u zajednici, kroz različite aktivnosti koje tokom cele godine realizuje LFN.

Podršku u radu Lokalne fondacije Niš pruža Trag fondacija.  Ovaj Konkurs realizuje LFN, uz partnerstvo sa Naučno tehnološkim parkom Niš.