Filozofski fakultet dobija savremenu jezičku laboratoriju

Foto: Filozofski fakultet u Nišu
Foto: Filozofski fakultet u Nišu

Zahvaljujući saradnji i zajedničkom projektu sa Ministarstvom spoljnih poslova Republike Bugarske, Filozofski fakultet uskoro će dobiti savremenu jezičku laboratoriju sa opremom za simultano prevođenje koja će značajno unaprediti vežbe iz fonetike, akcentologije i retorike.

Projekat „Održivi razvoj Lektorata za bugarski jezik i kulturu na Filozofskom fakultetu u Nišu“ će studentima koji uče bugarski jezik omogućiti da ga savladaju na višem nivou, da poboljšaju i usavrše svoja znanja i veštine. Pružiće im i više mogućnosti za bolje pozicioniranje na tržištu rada, na kome se mogu pojaviti kao prevodioci, turistički vodiči, kuratori različitih kulturnih događaja, saradnici u mešovitim preduzećima i medijima bugarske manjine.

Na ovaj način bugaristika nastavlja svoj put ka unapređenju i proširenju mogućnosti za osnaživanje profesionalnih kompetencija studenata.

Sporazum su potpisali dekanica Filozofskog fakulteta prof. dr Natalija Jovanović i generalni konzul Republike Bugarske Dimitar Canev.

Svečanom potpisivanju sporazuma prisustvovale su i prof. dr Snežana Božić, upravnik Departmana za srbistiku na kome se izučava bugaristika kao deo južnoslovenske jezičke grupe, i strani lektor za bugarski jezik dr Valentina Sedefčeva.