Donacija jajnih ćelija u Grčkoj

Donacija jajnih ćelija

Donacija jajnih ćelija u određenim slučajevima može biti jedino rešenje kada je u pitanju dobijanje potomstva. Opšte je poznato da plodnost i kapacitet rađanja vremenom opada, Nažalost, nakon 40. godine života – šanse za trudnoću kod žena su drastično niske, i to ispod 10%.

Kako bi na svet donele dete mnoge žene se u ovim godinama odlučuju za vantelesnu oplodnju sa doniranim jajnim ćelijama. U ovom procesu, par kojima je ovo jedini način za ostvarivanje potomstva, uzima donorske jajne ćelije koje se spajaju sa spermatozoidima muškog partnera u laboratoriji. Embrion stvoren na ovaj način postavlja se u matericu buduće majke ne bi li se postigla trudnoća. 

U celom ovom procesu od velikog značaja je izbor klinike za vantelesnu oplodnju, budući da uspeh vantelesne zavisi u velikoj meri i od iskustva zaposlenih u klinici. Dugogodišnje iskustvo sa donacijom jajnih ćelija koje iza sebe ima Link4MED, kao koordinator vantelesne oplodnje je zato velika prednost koju treba iskoristiti. 

Donacija jajnih ćelija – zbog čega ljudi sa problemima neplodnosti najčešće biraju ove programe? 

Iako postoje brojni zdravstveni problemi koji su indikacija za korišćenje doniranih jajnih ćelija, kao najčešći razlozi se izdvajaju: 

 • preuranjena menopauza 
 • serija neuspešnih pokušaja vantelesne oplodnje 
 • istorija pobačaja 
 • istorija lošeg kvaliteta janih ćelija 
 • istorija naslednih bolesti 
 • nepostojanje odgovora ili slab odgovor jajnika na stimulaciju 
 • žene preko 40 godina 
 • nepostojanje jajnika 

Donacija jajnih ćelija ima puno prednosti

Za žene sa nekim od zdravstvenih problema koje smo naveli ovo je možda jedini način da se ostvare u ulozi majke. Najveća prednost ovih programa je u tome što će trudnoća na ovaj način biti postignuta sa procentom uspešnosti i do 80%. 

U nekim slučajevima donorke čije se jajne ćelije u ovim programima koriste mogu biti čak i duplo mlađe od pacijentkinje, i odličnog zdravstvenog stanja. Prednost donacije jajnih ćelija je i u tome što smanjuje rizik koji prati trudnoću u kasnijim godinama i takođe smanjuje potrebu za genetskim testiranjem zdravlja ploda. 

Ukoliko niste sigurne da li su ovi programi za vas, na jednom mestu možete saznati sve informacije na linku Link4MED – donacija jajnih ćelija iskustva. Napominjemo da je buduća majka u okviru ovih programa izložena minimalnoj količini hormona, što je i jedan od uslova za razvijanje zdravog fetusa. 

Donacija jajnih ćelija putem vantelesne oplodnje u inostranstvu

Donacija jajnih ćelija se može realizovati u nekoliko zemalja u Evropi od kojih je Grčka jedna od najpopularnijih destinacija. Link4MED pored klinika u Solunu sarađuje i sa brojnim klinikama iz Češke, Rusije, Gruzije, Španije, Slovačke, Albanije, Bugarske i Severnog Kipra. 

Pojedine klinike imaju više od 20 godina iskustva u radu na programima koji se tiču donacije jajnih ćelija. Ono što je važno napomenuti je da su svi donori jajnih ćelija i sperme prošli detaljne i opsežne zdravstvene preglede.

Pomoću Link4MED možete realizovati sve vrste programa vantelesne oplodnje koji se obavljaju u Evropi. U zavisnosti od starosnog doba i opšteg zdravlja vas i vašeg partnera možete realizovati: 

 • vantelesnu oplodnju sa kombinacijom sopstvenih jajnih ćelija i partnerove ili donirane sperme
 • vantelesnu oplodnju sa kombinacijom sopstvenih i doniranih jajnih ćelija u jednom ciklusu i partnerovom ili doniranom spermom 
 • vantelesnu oplodnju sa svežim ili zamrznutim jajnim ćelijama donorke i partnerovom ili doniranom spremom
 • vantelesnu oplodnju sa kombinacijom transfera citoplazme i doniranih jajnih ćelija i partnerovom ili doniranom spermom
 • vantelesnu oplodnju sa doniranom spermom od poznatog/anonimnog donora
 • vantelesnu oplodnju sa doniranim embrionom odnosno duplom donacijom i jajnih ćelija i sperme

Donacija jajnih ćelija – Link4MED, vaš koordinator 

Nakon što ih kontaktirate na osnovu vaše medicinske dokumentacije dostaviće vam opise programa donacije jajnih ćelija koji vas zanimaju. Na osnovu vaše medicinske dokumentacije, dobićete procenu vaše plodnosti, mišljenja lekara i ponudu za određeni individualni plan lečenja ili tretmana. 

Program možete otpočeti odmah, bez liste čekanja a stručni lekari će vas detaljno voditi kroz celokupan proces. Uz pomoć Link4MED obavićete celokupni proces donacije jajnih ćelija u inostranstvu bez stresa, mirno i sigurno. Tokom celokupnog programa koordinatori će biti uz vas i pomoćiće vam da program realizujete u potpunosti, ne morate brinuti gde ćete spavati ili kako ćete doći do inostrane klinike. Čak i nakon završetka programa doktori i koordinatori biće vam dostupni za pomoć.

Ukoliko vam je potreban program vantelesne sa donacijom jajnih ćelija u klinikama u kojima se ovi programi realizuju preko 20 godina, pozovite ih još danas i pouzdano otputujte na lečenje. 

U Link4MED na jednom mestu možete dobiti stručne informacije o raznim vrstama vantelesne oplodnje i njihovoj realizaciji i tako izbeći uzaludno pretraživanje na internetu čitajući razne forume, a konsultacija o njima je potpuno besplatna. Nemojte čekati termine za početak programa, počnite sa programom kada vi to želite uz pomoć Link4MED. Na licu mesta dobićete informacije kako i gde sa vašim godinama i zdravstvenim stanjem možete postati roditelj. 

U svojoj borbi za roditeljstvo odaberite transparentne i otvorene saveznike od kojih ćete dobiti isključivo proverene informacije. Link4MED pruža vam sve informacije koje se tiču donacije jajnih ćelija, a na njihovom sajtu možete detaljnije pogledati i kako se kreću cene ovih programa u 15 klinika za donaciju jajnih ćelija.

Global Digital Clinik