Dom zdravlja i ovog vikenda organizuje preventivne preglede bez uputa i zakazivanja

dom zdravlja

Dom zdravlja, po osmi put ove godine organizuje akciju „Otvorena vrata“ namenjenu realizaciji preventivnih aktivnosti i skrining programima. Akcija će biti organizovana u subotu 18.09. i nedelju 19.septembra.

1. U periodu od 07:00-14:00 sati Služba za zdravstvenu zaštitu žena poziva sve žene starosne dobi od 25-64 godine da urade skrining na rano otkrivanje karcinoma grlića materice – PAPA test.
Uzimanje brisa radiće se na I spratu, u prostoru Službe za zdravstvenu zaštitu žena u centralnom objektu Doma zdravlja Niš.

2. U periodu od 07:00-14:00 sati Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva poziva građane oba pola, starosne dobi od 50-74 godine da urade skrining na rano otkrivanje karcinoma debelog creva.
Podela FOB testova uz dodatno pojašnjenje, vršiće se u holu centralnog objekta Doma zdravlja Niš.

3. U periodu od 07:00-14:00 sati Služba za laboratorijsku dijagnostiku poziva:
– građane oba pola starije od 35 godina(koji nemaju registrovanu šećernu bolest) da urade skrining na rano otkrivanje šećerne bolesti i
– građane oba pola(koji nemaju registrovana kardiovaskularna oboljenja), muškarce starosti 35-69 godina i žene starosti 45-69 godina ili mlađe od 45 godina u postmenopauzi da urade skrining na rano otkrivanje kardiovaskularnih bolesti.
Uzimanje uzorka krvi za kontrolu krvne slike, glikemije i lipidnog statusa obavljaće se na I spratu, prostor Službe za laboratorijsku dijagnostiku u centralnom objektu Doma zdravlja Niš.

4. U periodu od 07:00-14:00 sati Služba za radiološku dijagnostiku poziva žene svih starosnih dobi da se odazovu skriningu na karcinom dojke i obave ultrazvučni pregled.

5. U periodu od 07:00-14:00 sati Odeljenje neuropsihijatrije poziva građane oba pola, starije od 18 godine da urade skrining na depresiju.