Da li ste primetili figure na zgradi Pošte u Nišu?

Zgrada Glavne pošte Niš

Zgrada Glavne pošte u Nišu izgrađena je 1934. godine za potrebe niške filijale Državne hipotekarne banke, jer je interes za bankarskim kreditima u to vreme rastao.

Beogradski arhitekta Aleksandar Đorđević projektovao je ovu dvospratnu građevinu u duhu francuske škole, u stilu akademizma.

Slika zgrade 40-tih godina 20. veka
Slika zgrade 40-tih godina 20. veka

Zgrada je postavljena ugaono, sa velikim polukružnim stepeništem na ulazu, iznad kojeg dominira reljefna kompozicija muških i ženskih figura, boga Merkura, muze umetnosti i muze arhitekture.

Na ovom ugaonom delu su i venci fasadne plastike i pilastri sa kanelurama. Bočni delovi zgrade, sa prozorskim otvorima, nemaju izrazitu dekoraciju na fasadama.

Zgrada Glavne pošte Niš
Zgrada Glavne pošte Niš: Foto: TON

Centralna sala u prizemlju urađena u mermeru, i sa okolnim stubovima i atrijumom predstavlja najreprezentativniji deo ovog zdanja.

Nakon Drugog svetskog rata menja namenu i postaje zgrada Glavne pošte, a od 1986. godine zaštićena je kao značajan spomenik kulture.