Da li može AI da zameni prevodilačku agenciju?

Veštačka inteligencija (AI) drastično menja svet u kome živimo u svim sferama, a ni prevodilačka delatnost nije izuzetak. Iako nije dizajnirana kao alat za generisanje prevoda, zahvaljujući pojedinim sofisticiranim i inovativnim opcijama, čini se da AI ide nekoliko koraka ispred lako dostupnih specijalizovanih alata poput Gugl prevodioca (Google Translate). 

Za razliku od alata za mašinsko prevođenje, AI tehnologija može da razume kontekst, shvati primere i često generiše tačne odgovore. Zato nije iznenađenje što sve veći broj kompanija postavlja pitanje da li će im pored veštačke inteligencije i dalje biti potrebne usluge profesionalnih prevodilaca. Da li veštačka inteligencija može da zameni prevodilačku agenciju, koje su njene prednosti, a koji nedostaci? Zbog čega (i dalje) najbolji prevodi i prevodilačke usluge podrazumevaju čovekovo angažovanje, stručnost i iskustvo? Pročitajte u nastavku.

Zašto AI prevodilac nije dovoljan?

Postoje brojni mehanizmi za prevođenje koje koriste različiti alati i platforme zasnovane na veštačkoj inteligenciji, koji u velikoj meri olakšavaju čitav proces. Međutim, postavlja se pitanje da li veštačka inteligencija i asistenti kao što je, na primer, ChatGPT mogu da generišu potpuno precizan prevod. 

Otkako se pojavio kao prototip (lansirao ga je OpenAI u novembru 2022.), ChatGPT ne prestaje da privlači pažnju javnosti, upravo zato što nudi detaljne odgovore u mnogim oblastima. Kreiran da generiše tekst baziran na prošlim konverzacijama i kontekstu, tako da liči na tekst koji je napisao čovek, ovaj četbot zaista može da posluži kao izuzetan prevodilac, i ne samo to. 

Kompanija OpenAI napravila je sjajan alat koji nudi vrhunska rešenja na polju edukacije, programiranja, fotografije, kreiranja sadržaja, ali i u poslovnoj komunikaciji i naučnim istraživanjima. ChatGPT može da posluži kao pomoćnik u analizi naučnih pitanja, ali i kao priručnik u kuhinji i domaćinstvu, a onda, naravno i kao asistent u prevodilačkim projektima.

Međutim, tačnost i preciznost su često presudni za efikasan prevod, zbog čega su trenutni generativni AI alati poput ChatGPT-a, kao i alati za mašinsko prevođenje, nepouzdani bez profesionalnog prevodioca. 

Prema tome, generativnu veštačku inteligenciju treba prihvatiti samo kao alat za optimizaciju prevodilačkih usluga, nikako kao njihovu zamenu. Ova tvrdnja naročito dolazi do izražaja kada je reč o projektima na kompleksnim jezicima kao što su recimo srpski i drugi balkanski jezici. 

Zaista može biti izazovno i problematično raditi na prevodu na srpski, ne samo zbog leksike već i specifičnosti koje se tiču fonetike, morfologije i, naravno, sintakse jezika. Govorimo o sistemu koji ima sedam padeža, ekavsko i ijekavsko narečje, ozbiljna i ponekad komplikovana pravopisna pravila i interpunkciju. Zbog ove kompleksnosti potrebna je pomoć lektora i prevodilačkih agencija, odnosno profesionalaca sa iskustvom kako bi se osigurao tačan i precizan prevod.

Da li može AI da zameni prevodilačku agencijuKako AI pomaže prevodiocima?

Softver za mašinsko učenje automatski izvodi seriju prevoda na osnovu korpusa prevedenog teksta. U principu, mašina uči iz prošlih prevoda i vremenom poboljšava svoju tačnost. U prevodilačkom poslu ovo može biti veliko olakšanje, naročito kada se prevode dugački i složeni tekstovi. Meta je, na primer, napravila AI prevodilac za govor i tekst za 100 jezika, koji je u stanju da obrađuje više vrsta prevoda (tekst u govor, govor u tekst, govor u govor i tekst u tekst).

Međutim, korišćenje softvera za prevođenje uz pomoć AI ima i potencijalnih nedostataka. Veštačka inteligencija može biti manje autentična i sporija od tradicionalnih metoda, a ukoliko želite da koristite neki sofisticiraniji algoritam, može vas koštati više.

AI nije tako precizna prilikom prevođenja kao što se možete nadati (zapravo, uz sva unapređenja, još uvek se tačnost kreće u rasponu od 60-90%). Zbog toga su čovekova intervencija i nadzor neophodni kako bi krajnji rezultat bio kvalitetan i savršeno tačan prevod. 

AI i prevodilačke agencije – koje su sličnosti, a koje razlike?

AI pomaže da se automatizuje i poboljša proces prevođenja, dok prevodilac može da obezbedi veću tačnost i preciznost. Međutim, postoje izvesne sličnosti i razlike, odnosno prednosti i nedostaci koji se mogu pripisati i veštačkoj inteligenciji i prevodilačkoj agenciji.

Koje su prednosti, a koje mane AI generisanog teksta i prevoda?

Jedna od glavnih prednosti prevoda veštačke inteligencije jeste laka dostupnost i jednostavna upotreba. Pomoću ovih digitalnih alata vođenih veštačkom inteligencijom možete lako da prevodite reči i rečenice sa stranog na svoj maternji jezik uz brze rezultate. 

Chat GPT pruža veoma brzo prevođenje pisanih ili izgovorenih reči, pa tako štedi naše vreme i trud. Takođe, postoji veliki izbor besplatnih mašina za mašinsko prevođenje. Uz robusne neuronske sisteme mašinskog prevođenja i besprekorne mogućnosti obrade prirodnog jezika (NLP), možete da koristite Google Translate, Microsoft Translator, DeepL i druge alate zasnovane na veštačkoj inteligenciji. Da biste poboljšali mogućnosti „besplatnih“ opcija, morate kupiti plaćene dodatke.

No, pored prednosti, AI ima i izvesnih nedostataka kao što je pomenuta nepreciznost. Iako su brzi, mašinski prevodi nisu 100% tačni. Iako je bilo primera da veštačka inteligencija prevodi sa visokim stepenom tačnosti, generalno joj nedostaju sposobnosti kulturnog razumevanja i kontekstualizacije. Kao rezultat toga, događa se da pogrešno tumače metafore i idiome. Firme koje prodaju proizvode ili usluge u inostranstvu zahtevaju jezičku tačnost i ne mogu sebi da priušte pogrešne prevode. 

Prednosti i mane prevodilačkih agencija

Možda je Chat GPT na srpskom sve efikasniji, ali to ne osporava činjenicu da je mašina. Ne možete izraziti svoje zahteve prema mašini i komunicirati kao što biste to učinili sa prevodiocima koji razumeju vaše potrebe. Sa prevodilačkom agencijom možete komunicirati direktno i dobiti precizan prevod “po meri ljudi”.

Jasno je već da nije dovoljno samo prevesti reči, a prevodioci mogu da prevode na ciljni jezik tako što razumeju semantiku, kontekst, ton i emocionalno značenje. Kao rezultat originalna namena reči je sačuvana bez obzira na jezik na koji je tekst preveden. Osim toga, prevodioci unose prirodnu “tečnost” u prevedeni tekst, a čitaoci neće moći da kažu koji je tekst izvorni tekst – jer je prevod urađen precizno i u duhu jezika. Ljudski prevodilac obezbeđuje reputaciju brenda i izbegava neprijatne greške.

Finansijski faktor je jedan od “nedostataka” prevodilačkih usluga. Ljudski prevodi su skuplji, ali je činjenica da proizvode 100% tačan sadržaj sa tonom i emocijama koje mašina ne može da razume. Mašinski prevodioci ostavljaju nedoslednosti između prevedenih jezika koje ljudi mogu da shvate i poboljšaju. 

Pročitajte i: Kako je nastala i šta znači srpska uzrečica “bre”.

Vreme “isporuke” prevoda takođe treba uzeti kao element koji više ide u prilog AI prevođenju. Proces prevođenja koji radi čovek obično zahteva dan ili dva za rad na dokumentima. U zavisnosti od jezika, zadatka, prirode teksta (koliko je tehnički, umetnički ili naučni), vreme obrade može da varira od 2.000 reči dnevno do čak dve nedelje. Jednostavno rečeno, ljudsko prevođenje je zahtevna i duga procedura.

AI postoji već neko vreme i igraće značajnu ulogu u budućnosti prevođenja i učenju jezika. Postoje prednosti i mane za obe strane, ali na kraju deluje kao da ima prostora i za veštačku inteligenciju i za prevodioce da nastave da rade zajedno. S jedne strane, AI može poboljšati tačnost i brzinu prevoda i pomoći vam da pronađete nove, tačnije prevode. S druge strane, prevodioci su od suštinskog značaja, jer obezbeđuju tačne prevode i takođe mogu da daju povratne informacije o prevodima koje je generasila veštačka inteligencija kako bi ih poboljšali.

Sve u svemu, prevođenje je suštinski deo naše budućnosti, a podjednaku ulogu u njegovom kontinuiranom uspehu, bez svake sumnje, igraće i AI i prevodilačke agencije.