Matematičari iz celog sveta od ponedeljka na međunarodnoj konferenciji na Mašinskom fakultetu u Nišu.

Constructive Mathematics

Centar za primenjenu matematiku Mašinskog fakulteta u Nišu, CAM-FMEN, u okviru konferencijske serije pod nazivom Constructive Mathematics as a Bridge Between Classical Mathematics, Mathematical Education, Philosophy of Mathematics and Computer Sciences – An Appealing Intellectual Unification, organizuje drugo izdanje, međunarodnu naučnu konferenciju Constructive Mathematics: Foundations and Practice CM:FP 2023 od 26. do 30. juna na Mašinskom fakultetu u Nišu.

CM:FP 2023 je rezultat naučne saradnje CAM-FMEN sa sledećim naučnim institucijama: Cognitive Science Network of the Fields Institute for Research in Mathematical Sciences, Canada; International Chair in Mathematical Physics and Applications (ICMPA-UNESCO Chair), University of Abomey-Calavi, Benin.

Ovogodišnja konferencija je posvećena američkom matematičaru Errett Bishop (1928 – 1983) i proslavi 95 godina od njegovog rođenja i 55 godina od štampanja njegove naučne monografije Foundations of Constructive Analysis (FCA).

Pojava ove knjige je, po rečima poznatog američkog matematičara, Newcomb Greenleaf, označila svojevrsnu revoluciju u načinu na koji matematičari razmišljaju i rešavaju svoje probleme.

U pet dana konferencije, naučnici iz celog sveta će predstaviti svoje naučne radove, ali i rezultate vezane za konstruktivnu matematiku.

Kako ističe prof. dr Melanija Mitrović sa Mašinskog fakulteta u Nišu, radi se o najvećoj konferenciji od 2012. godine.