Arheološko blago Medijane od sledeće godine na turističkoj mapi grada

arheolozi
Arheološko nalazište Medijana; Foto: TON

Gradski većnici Niša usvojili su rešenje o sufinansiranju i realizaciji „Projekta prezentacije vile sa peristilom i izgradnje zaštitne konstrukcije na arheološkom nalazištu Medijana – završna faza“.

Ovaj projekat podrazumeva da će se, ne samo zaštiti ovo nalazište, već i adekvatno turistički prezentovati.

„Ministarstvo privrede je odobrilo projekat u okviru konkursa „Gradimo zajedno“ i vredan je 27 miliona dinara. Deo sredstava je obezbeđen iz gradskog, a deo od 11,5 miliona iz republičkog budžeta“, objašnjava Ivan Petković, zamenik načelnika Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj.

On je podsetio da je Ministarstvo kulture proglasilo Niš kao grad u fokus ove godine i da je odobrilo 33 miliona dinara za uređenje arheološkog nalazišta Medijana odnosno za istraživanja i digitalnu izradu plana prezentacije.

Arheološka blaga Medijane, predgrađa antičkog Naisusa, među kojima su, pored vile, i mozaici i ostaci ranohrišćanskih crkava, građanima i turistima će biti dostupni od naredne godine kada nalazište bude potpuno uređeno.

Podsetimo, „Medijana“ je zatvorena za posetioce od 1. novembra 2017. godine. 

Antičko naselje Medijana predstavlja jedinstven kompleks nastao u vreme Konstantina Velikog (306 – 337) i njegovih sinova.

Dugogodišnja arheološka istraživanja ukazuju na postojanje tri osnovne graditeljske faze koje obuhvataju period od kraja III – početka IV veka do polovine V veka.

Intenzivan život na Medijani trajao je u u periodu od 337 do 361. godine, u vreme Konstantinovih naslednika Konstansa i Konstancija II, kao i u vreme kratkotrajne vladavine Julijana Apostate.

Tokom istraživanja evidentirano je postojanje dvadesetak objekata, od kojih su većim delom istraženi: vila sa peristilom, terme, skladište/vinski podrum, vila s oktogonalnom kulom i velikim salama, dve ranohrišćanske crkve i nekropola.

Naselje je uništeno u provali Huna 441 – 443. godine, a prostor Medijane bio je ponovo naseljen, ali u mnogo manjem obimu tek u srednjem veku.

Medijana je bila carska vila izgrađena i za uživanje i obavljanje državnih poslova, ali i kao poljoprivredno imanje.

Na Medijani se sakupljao i dalje distribuirao porez (anonna) u obliku namirnica, za izdržavanje carskog, vojnog i činovničkog aparata. Godine 364. na Medijani su carevi Valens i Valentinijan I podelili carsku pratnju i vojsku.

Značaj Medijane može se sagledati kroz rezidencijalnu, administrativnu, ekonomsku i sakralnu funkciju.

Rezidencijalni deo čine objekti sa bogato dekorisanim arhitektonskim ukrasima, mozaicima, freskama i skulpturama.

Ekonomski deo čine veći broj radionica i magacina za čuvanje robe. Sakralni deo čine dve ranohrišćanske crkve.