Zastoj u otplati kredita još dva meseca: Ove tri opcije imate nakon toga

Zastoj u otplati kredita
Foto: Pixbay

Zastoj u otplati kredita, odnosno odlaganje plaćanja rate kredita omogućeno je još dva meseca.

Zastoj u otplati kredita je još jedna mera koja će pomoći privredi i građanima da se prebrodi period izazvan epidemijom, rekao je za RTS generalni sekretar Udruženja banaka Srbije.

Dužnicima je omogućen zastoj u otplati obaveza prema bankama/davaocima finansijskog lizinga koje dospevaju od 1. avgusta 2020. godine, zaključno sa 30. septembrom 2020. godine. Takođe i zastoj u otplati obaveza koje su dospele u julu ove godine, a dužnik ih nije izmirio, piše Insajder.

Banke i davaoci finansijskog lizinga su dužni da fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima do 31. jula 2020. godine ponude zastoj u otplati obaveza.

Obaveštenje će biti objavljeno na njihovoj internet stranici, a sadrži informacije

  • o početku primene i periodu trajanja moratorijuma,
  • obračunu kamate,
  • načinu otplate obaveza po prestanku moratorijuma,
  • mogućim alternativnim načinima otplate obaveza,
  • reprezentativni primer iznosa obaveze pre i nakon prestanka moratorijuma.

Ukoliko dužnik u roku od deset dana od dana objavljivanja obaveštenja o ponudi, tu ponudu ne odbije, smatraće se da je ponudu prihvatio.

Dužnik može da odbije ponudu o moratorijumu elektronskim putem, putem redovne pošte, putem telefona ili u poslovnim prostorijama banke i davaoca finansijskog lizinga. Rok za to je deset dana od dana objavljivanja obaveštenja o ponudi. Dužnik može da odustane od primene moratorijuma tokom njegovog trajanja, zahtevajući to od banke ili uplatom u celini dospele, a neizmirene obaveze.

Šta građani mogu očekivati nakon isteka moratorijuma

Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, govorio je za RTS o opcijama koje će dužnici imati nakon isteka moratorijuma.

  • Prva opcija je da se redovna kamata linearno rasporedi na ostatak duga, a da se vremnski period kredita produži za 60 dana.
  • Druga opcija je da građani plate samo kamatu, a da se za 60 dana produži kredit.
  • Treća opcija je da se plati sve odjednom.

Kao primer naveo je ratu stambenog kredita od 300 evra, koja će biti veća u proseku za oko 700 dinara, ako se izabere prva opcija.

 

Global Digital Clinik