Žandarmerija raspisala konkurs. Mesta i za 20 kandidata iz Niša

Foto - MUP Srbije, arhiva

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije raspisalo je javni konkurs za pohađanje selekcione i osnovne obuke za Žandarmeriju. Konkurs je otvoren do 30. novembra, a mesta će biti i za 20 kandidata iz Niša.

Pravo učešća imaju kandidati koji ispunjavaju sledeće uslove:

-da je državljanin Republike Srbije;
-da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs;
-da ima završeno srednje obrazovanje;da nema manje od 18 ni više od 24 godine starosti u momentu podnošenja prijave;
-da ne postoje bezbednosne smetnje za obavljanje poslova u Ministarstvu;
-da poseduje vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije;
-da ispuni uslove selekcionog testiranja;
-da je sposoban za pohađanje Selekcione obuke za Žandarmeriju shodno rezultatima sa prethodnog lekarskog pregleda.