Uzbunjivača iz Niša razotkrio direktor, a sad mu Hitna plaća odštetu

devojku udario voz

Dragan Stamenković je, u svojstvu uzbunjivača, upozoravao na nepravilnosti u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć u Nišu.

Stamenković je, u svojstvu uzbunjivača, 24. januara 2017. godine inspekciji Ministarstva zdravlja podneo prijavu zbog kršenja zakona, odnosno nezakonitog angažovanja jednog zaposlenog i drugih nepravilnosti.

U skladu sa zakonom, direktor ZHMP je upoznat sa prijavom, ali je on istakao na sve četiri oglasne table pozivajući se na transparentnost u radu. Međutim, zakon predviđa da uzbunjivač ima pravo na zaštitu podataka o ličnosti, te da se njegov identitet ne može otkrivati ako se on sa tim ne saglasi. Isticanje prijave sa obaveštenjem koje je direktor potpisao učinjeno je sa namerom da se naškodi uzbunjivaču, odnosno da se izazove negativno reagovanje drugih zaposlenih. Zbog toga je uzbunjivač doživeo stres, ima probleme sa spavanjem zbog čega uzima lekove, navodi Vrhovni kasacioni sud.

Stamenković se zbog javnog objavljivanja njegovog imena susreo sa raznim neprijatnostima. On je bio izložen pretnjama, šikaniranju i nazivan pogrdnim imenima. Između ostalog, nazivan je cinkarošem, mutivodom, a prećeno mu je da će ostati bez posla.

Zavod za hitnu medicinsku pomoć u Nišu moraće svom vozaču Draganu Stamenkoviću da plati 417.700 dinara na ime duševnog bola i sudskih troškova koje je podnosio, jer je u svojstvu uzbunjivača upozoravao na nepravilnosti u ovoj ustanovi, piše Telegraf.

Izvor: telegraf.rs