Uskoro novi prevoznik za tri autobuske linije u Nišu

direkcija za javni prevoz
Gradski i prigradski prevoz Niša

Direkcija za javni prevoz u Nišu objavila je otvoreni  i hitan postupak  javne nabavke za izbor prevoznika za linije 7, 12 i 34.

Na osnovu Zakona o javnim nabavkama, Grad Niš je sa naručiocem zaključio ugovor o obavljanju javnog gradskog prevoza putnika za period od 01. januara 2015. do 31. avgusta 2019. godine.

Sporazum o raskidu ugovora je potpisan 11. juna 2018. godine u kome je navedeno da se do 30. juna 2018. godine, sprovede postupak za izbor novog prevoznika. 12. juna 2018. godine, pokrenut je otvoreni postupak javne nabavke za paket linija 4.

Naručilac ne može u utvrđenom roku iz sporazuma o raskidu ugovora da sprovede otvoreni postupak javne nabavke, pa samim tim i pokreće pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda. Ugovor zaključen po tom osnovu bi važio do okončanja otvorenog postupka, navodi se u Zakonu o javnim nabavkama.

„Raspisali smo hitnu nabavku kako bi najpovoljniji prevoznik počeo sa radom 1. jula kada raskid ugovora stupa na snagu. Ukoliko procedura nabavke potraje, Direkcija će nastaviti sa prevozom sve do izbora prevoznika“, kaže direktor Direkcije za javni prevoz u Nišu, Saša Petronijević.

Pozivi su poslati svim onim prevoznicima koji su učestvovali na prošlom tenderu, a to su:  “Niš Ekspres” Niš; „Ćurdić“, Beograd; „Arriva Litas“, Požarevac; „Transprodukt-busprevoz“, Beograd; „Lekon“, Beograd; „Lasta“, Beograd.

Tokom naredne nedelje biće otvaranje ponuda, nakon čega će Komisija proveriti autobuse prevoznika i ukoliko bude sve po planu, novi prevoznik će biti angažovan do 1. jula.