Ugovor o rekonstrukciji pruge Beograd – Niš biće potpisan krajem februara

Zeleznicka stanica
Železnička stanica; Foto: Železnice Srbije ad, arhiva

Ugovor o rekonstrukciji pruge Beograd – Niš biće potpisan krajem februara. Evropska unija doniraće oko 600 miliona evra, dok ceo projekat vrednuje 2,2 milijarde evra, saznaje Demostat u Delegaciji EU u Beogradu.

Ovo je najveća pojedinačna donacija od EU koja je Srbija dobila za projekat a da je nepovratna. Radi se o grantu EU preko Investicionog okvira za Zapadni Balkan, naveo je Demostat.

Vodeći finansijer rekonstrukcije železničke pruge Beograd-Niš je Evropska investiciona banka, koja je odobrila zajam od 1,1 milijardu evra.

Evropska banka za obnovu i razvoj opredelila je 550 miliona evra, a deo će se finansirati i iz budžeta Srbije.

Rekonstrukcija pruge Beograd-Niš jedan je od najznačajnijih železničkih projekata u Srbiji u okviru koga će biti rekonstruisano 230 kilometara.

Kako je navedeno, kvalitet putničkih i teretnih usluga biće unapređen, jer će se vozovi kretati brzinom i do 200 kilometara na čas.

Deonica bi trebalo da bude završena do 2029. godine, kako bi do kraja ove decenije putnici mogli da putuju brzom železnicom od Niša do Beograda, a zatim i do Budimpešte.

Demostat podseća da je EU uključena u brojne projekte na modernizaciji pruga u Srbiji, kroz bespovratna sredstva ili povoljne zajmove kod Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj.

EU je poslednjih 15 godina bila uključena u finansiranje modernizacije pet ključnih železničkih deonica u Srbiji.

Pruga Beograd – Niš deo je Transevropske transportne mreže i zato je u interesu EU da se modernizuje, a njena obnova trebalo bi da doprinese da železnica na ovoj deonici postane efikasniji i ekološki prihvatljiviji vid transporta.

Pruga Beograd – Niš, sagrađena 1884, smatra se ključnom trasom za povezivanje mreže Zapadne Evrope sa Zapadnim Balkanom i dalje Grčkom i Turskom.

Global Digital Clinik