U Salonu 77 izložba Predraga Caranovića

izložba

Večeras će u 20 sati, u Salonu 77 biti otvorena izložba Predraga Caranovića, umetnika iz Beograda.

Izložba u Nišu je motivski jedinstvena celina, gotovo zbirka iz umetnikove lične kolekcije odbačenih, igrom slučaja nabavljenih predmeta.Čine je metalne kecelje sa kožnim remenjem koje su nekada koristili mesari u klanicama.

„Postavljene na zid galerije one deluju i svojom pukom neznačenjskom materijalnošću, kao i svom indeksičnom prirodom, kao mesta fizičkog upisa različitih konteksta kroz koje su prošle, te i kao okidači za aktiviranje različitih simboličkih sadržaja i imaginarnih projekcija“, piše u predgovoru kataloga izložbe likovni kritičar Stevan Vuković.

Prepoznajući neiskorišćene estetske popencijale (taktilne vrednosti, bogata struktura, izrazita materijalnost) predmeta koji su imali pre svega utilitarnu funkciju, Caranović im daruje novi život, transformišući ih u umetnička dela novog značenja i dodatnih simboličnih vrednosti.

Predrag Caranović (Kladovo, 1955) je diplomirao 1980. godine na Katedri za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Izložbenu aktivnost počeo je tokom studija. Član je ULUS-a od 1974. Bio je honorarni kustos u SKC-u, Galeriji SANU, Bibljioteci grada Beograda i viši kustos u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu do 2000 godine, nakon čega ponovo izlaže. Realizovao je jedanaest samostalnih izložbi, učestvovao na tridesetak kolektivnih izložbi na svim kontinentima.

Izložba će trajati do 25. jula a radno vreme Salona 77 je od 10 do 13 sati i od 17 do 20 sati