U Galeriji NKC-a otvorena 52. izložba Likovnih umetnika Niša

u galeriji
Foto: NKC

U Galeriji Niškog kulturnog centra otvorena je redovna, junska, 52. izložba Likovnih umetnika Niša (LUNA).

Za ovu izložbu, sa po tri rada, prijavio se 41 umetnik.

Prema rečima Nikole Milovanovića, urednika likovnog programa NKC-a, junske izložbe često budu jače po kvalitetu radova od oktobarskih, a ova se izdvaja svojim kvalitetom i od “jačih“ – junskih. Mnogim umetnicima su selektovana po dva rada ali zbog prostora je morao da se bira po jedan rad.

Ovakve grupne izložbe Udruženja likovnih umetnika Niša, LUNA, nose jednu posebnu draž, kada ljubitelji likovne umetnosti, na jednom mestu mogu da vide veći broj umetničkih disciplina, i različite umetničke izraze sa raznovrsnom i osobenom poetikom.

„Umetnost se najčešće definiše kao ljudska duhovna delatnost. čovek izražava svoje misli, osećanja i tako stvara jedan novi svet pun boja. Slikar bira svoj likovni izraz čiji karakter odgovara njegovom osećanju, motivu ili ideji. Tako svaki slikovni znak predstavlja oblik komunikacije od pejzaža, mrtve prirode do grafika i skulptura”, navode iz NKC-a.

Od svakog umetničkog dela traži se harmonija, bez koje se ono ne može ni zamisliti. Harmonija između objektivnog i subjektivnog čini svu čar i svu lepotu tog dela.

Udruženje likovnih umetnika “LUNA “uspeva da funkcioniše u kontinuitetu već pola veka predstavljajući svoja umetnička dela. Zahvaljujući Niškom kulturnom centru koji organizuje rad, umetnici se okupljaju i održavaju godišnje izložbe koje podstiču njihovo stvaralaštvo i tako razvija njihov takmičarski duh. Na ovim slikama se oseća profesionalizam koji se može meriti i sa poznatim umetnicima slikarstva.

Global Digital Clinik