TEDEd konferencija: Sajam znanja i inovacija u nastavi u Nišu

TEDEd konferencija biće zvanično otvorena u petak, 16. marta 2018. godine, u 10:30 časova u Oficirskom domu. 

Konferencija iz više segmenata

Prvi deo programa je „Sajam znanja i inovacija u nastavi”, namenjen nastavnicima i učenicima osnovnih škola.
Nakon toga od 16 časova uslediće govori polaznika TEDEd kluba Američkog kutka. 
Učenici koji će prezentovati svoje govore uzrasta su od 13 do 18 godina, a govori su na engleskom jeziku.

Na TEDed konferenciji će govoriti 24 učenika. 

“Oni su svoje govore stvarali u tri ciklusa: prvi ciklus bio je pri Gimnaziji “Svetozar Marković”, drugi ciklus je pri Američkom kutku, a konferencija će biti završni ciklus. Svaka radionica je formirana u TED kancelarijama, a moja uloga je da budem posrednik između onoga što dolazi iz sveta i učenika naših škola. Radionice su bile na engleskom jeziku, mada je deci veća prepreka bila samopouzdanje i prezentacione veštine”, izjavila je profesorka filozofije i TEDEd edukator Bojana Golubović.

Cilj postojanja TEDed klubova širom sveta je stvaranje generacija mladih usmerenih na kreativna rešenja, a ne na probleme. 

Klub se oslanja na 4 stuba 21. veka: komunikaciju, saradnju, kritičko mišljenje i kreativnost.

Govori učenika će nakon konferencije biti postavljeni na zvanični Youtube kanal TEDed klubova, a organizator TEDed konferencije je Američki kutak Niš.

Global Digital Clinik