Srednja godišnja temperatura u našoj zemlji raste najbrže na planeti

Prognozira se da će srednja godišnja temperatura u našoj zemlji rasti najbrže na planeti. Zato, vremena za čekanje nema
Prognozira se da će srednja godišnja temperatura u našoj zemlji rasti najbrže na planeti. Zato, vremena za čekanje nema

U Nišu je održana javna rasprava o nacrtu Zakona o klimatskim promenama koji predstavlja odgovor na promene klime i posledice.

Rasprava o Nacrtu zakona o klimatskim promenama važna je kako bi se uspostavio sistem smanjenja emisije štetnih gasova sa efektom staklene bašte i prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove, izjavio je u Nišu ministar ekologije Goran Trivan.

On je istakao važnost ispunjena obaveza prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime i njenog Sporazuma iz Pariza i usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU.

Ministar ekologije Goran Trivan u Nišu
Ministar ekologije Goran Trivan u Nišu

“Srbija spada u one regione u svetu koji će biti najpogođeniji klimatskim promenama. Prognozira se da će srednja godišnja temperatura u našoj zemlji rasti najbrže na planeti. Zato, vremena za čekanje nema”, istakao je Trivan.

Srbija je na osnovu Sporazuma iz Pariza prihvatila obavezu da do 2030. godine smanji emisiju gasova sa efektom staklene bašte za više od 9,8 posto u odnosu na nivo iz 1990. godine.

Kako bi smanjili emisiju gasova ovim zakonom trebalo bi da sve sektore i sektorske politike uvedemo u sistem i privredu usmerimo na novu tehnlogiju.

“Za to će biti potrebna značajna finansijska sredstva, ali to bi brzo moglo da postane prednost, jer nove tehnologije i smanjenje emisije gasova sa efektima staklene bašte biće preduslov da naša privreda učestvuje na tržištu. Zato je važno da loše ekološke navike i odnos prema prirodi pod hitno menjamo”, rekao je Trivan.

Jedan od prioritenih zadataka, između ostalog, biće i pošumljavanje, rekao je minister Trivan ističući da će posebnu ulogu u sprovođenju odredbi imati lokalne samouprave.

Cilj donošenja Zakona je da se u kontinuitetu i sistematski prati emisija gasova sa efiktima staklene bašte, stanje uticaja klimatskih promena kroz elementarne nepogode na sektore i sisteme ali i unapređenje planiranja smanjenja efekata gasova i efikasnije prilogađavanje na izmenjene klimatske uslove.

Nakon još nekoliko javnih raprava po gradovima Srbije, Nacrt zakona bi trebalo do juna da se nađe pred poslanicima Skupštine Srbije.