Slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Obuka održana u Oficirskom domu

Foto - sajt Grada Niša

Obuka ovlašćenih lica za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja na temu – Slobodan pristup informacijama od javnog značaja zakonodavstvo i praksa, održana je u sali Oficirskog doma u Nišu.

Cilj obuke je da se ovlašćena lica za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja upoznaju sa aktuelnim zakonskim rešenjima u EU i Republici Srbiji.

Prema rečima Milana Marinovića, poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka, poseban akcenat tokom obuke stavljen je na novine u zakonu, izmenama i dopunama koje su donete, njihovim prednostima i nedostacima. Bilo je reči i o zloupotrebama jer je praksa pokazala da su neki organi vlasti na meti i da trpe svakodnevno zloupotrebe.

Obuka je održana uz podršku multi-donatorskog projekta „Podrška jačanju vladavine prava u Republici Srbiji“.