Šetnja kroz arhitekturu Niša: Saznajte zašto su objekti bez dekorativnih elemenata

sednica

Koliko ste upoznati sa periodom Moderne u arhitekturi? Da li znate kada je nastupio arhitektonski procvat u našem gradu? 

Šetnja kroz arhitekturu Moderne Niša 1930-1970.

EU info kutak 28. marta od 12 sati organizuje stručno vođenje kroz Modernu našeg grada. Posetu će voditi prof. dr Aleksandar Keković.

“Prošetaćemo se niškim ulicama i čuti priču o zgradama i objektima koji su sagrađeni u Nišu između dva svetska rata i neposredno posle njega, kao i arhitektama koji su ih projektovali”, najavljuju organizatori. 

Prof. Aleksandar Keković rođen je u Sarajevu, gde je završio Arhitektonski fakultet. Magistrirao je doktorirao na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Nišu.

Na Katedri Zgrade za stanovanje obavlja dužnost šefa Katedre. Tokom karijere uradio je više desetina projekata i realizacija i učestvovao na različitim arhitektonsko-urbanističkim konkursima, gde je u više navrata bio nagrađivan. Njegovo najznačajnije pisno delo je monografija „Moderna Niša 1920-1941,“ (koautor arh. Zoran Čemerikić) za koju su 2006 dobili „Veliku Nagradu Trijenala arhitekture Niša“.

Stambena arhitektura Niša u pokretu Moderna između dva svetska rata

“Vremenska distanca od gotovo jednog veka od pojave prvih objekata Moderne i osamdesetak godina od izgradnje prvih objekata modernističkog pokreta u Nišu, predstavljaju dovoljno dug istorijski period da se izvrši objektivna i kvalitetna valorizacija doprinosa i uticaja koji je ovaj pravac u arhitekturi izvršio na stvaranje urbane matrice Niša. Postavši banovinski centar, grad se ubrzano izgrađuje sledeći obrasce i uticaje koji su stizali iz Evrope, ali ponajviše iz prestonice – Beograda. Moderna, kao funkcionalan arhitektonski izraz bez dekorativnih elemenata, odnosi prevagu u Nišu početkom 30-ih godina prošlog veka, pa je sve do Drugog svetskog rata ona dominantan arhitektonski obrazac koji arhitekti koriste”, kaže prof. Aleksandar Keković.

Broj učesnika je ograničen pa je potrebno da svoje prisustvo  potvrdite na mejl officenis@euinfo.rs ili broj 018/254 461

Naše nasleđe: gde prošlost susreće budućnost

Ove godine Evropska unija, pod sloganom “Naše nasleđe: gde prošlost susreće budućnost” obeležava Evropsku godinu kulturnog nasleđa.

“Ovo je samo jedna od poseta važnim lokalitetima i spomenicima kulture u Nišu koje će EU info kutak organizovati ove godine u želji da se naši sugrađani bliže upoznaju sa istorijom i identitetom svog grada.Vođene posete se organizuju u partenerstvu sa istaknutim istraživačima sa idejom da ove aktivnosti doprinesu valorizaciji naseđa, da spomenici kulture postanu mesto okupljanja i kulturne razmene”, kažu u EU Info kutku, Niš.

Tokom 2018. godine, širom Evrope biće organizovani mnogobrojni događaji i manifestacije, kao i pokrenuta serija inicijativa, čiji je cilj da ohrabri građane da otkriju šta je to kulturno nasleđe njihovih gradova, regiona, zemalja i same Evrope.