Saobraćajna policija kontroliše autobuse koji voze decu na ekskurzije

Pravilnik o ekskurzijama i nastavi u prirodi

Akcija pojačane kontrole saobraćaja, usmerena na otkrivanje prekršaja koje čine vozači autobusa i teretnih vozila, trajaće sve do 12. novembra. Poseban akcenat će biti stavljen na kontrolu poštovanja odredbi Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima.

Tokom trajanja akcije, saobraćajna policija patrole usmerava na puteve sa najintenzivnijim saobraćajem autobusa i teretnih vozila.

Poseban akcenat će biti stavljen na kontrolu poštovanja odredbi Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, kontrolu prevoza tereta, kao i kontrolu ispunjenosti opštih uslova za učešće u saobraćaju vozača teretnih vozila i autobusa.

U cilju unapređenja bezbednosti dece u saobraćaju, saobraćajna policija će vršiti intenzivnu kontrolu autobusa kojima se vrši prevoz dece na ekskurzije, rekreativne nastave, kao i autobusa kojima se obavljaju drugi vidovi organizovanog prevoza dece.

Od početka ove godine, saobraćajna policija u kontroli saobraćaja otkrila je oko 108.000 prekršaja koje su učinili vozači teretnih vozila i 4.000 prekršaja koje su učinili vozači autobusa.