Sada i zvanično: Profesor Dragan Antić izabran za rektora Univerziteta u Nišu

Prof. dr Dragan Antić, ponovo rektor Univerziteta u Nišu
Prof. dr Dragan Antić, ponovo rektor Univerziteta u Nišu

Prof. dr Dragan Antić, aktuelni rektor Univerziteta u Nišu, ostaje na čelu ove visokoškolske institucije i i narednom mandatnom periodu od 01. oktobra 2018. godine do 30. septembra 2021. godine.

Ovako je na današnjoj sednici, tajnim glasanjem, odlučio Savet Univerziteta u Nišu, čime je okončan postupak za izbor rektora za predstojeći trogodišnji mandat.

Prof. dr Antić, je jednoglasno izabran za rektora tajnim izjašnjavanjem ukupno 26 članova Saveta, od kojih je „za“ glasalo 26 članova. 

Drugih predloga za kandidata za rektora nije bilo

Tokom izborne procedure koja je započela 1. februara, stiglo je ukupno 16 predloga da se prof. dr Dragan Antić, redovni profesor Elektronskog fakulteta u Nišu, izabere za rektora Univerziteta u Nišu za period od 2018. do 2021. godine.

Predloge je, na osnovu tajnog glasanja, dostavilo 10 fakulteta Univerziteta u Nišu i svih šest naučno-stručnih veća Univerziteta u Nišu. Drugih predloga za kandidata za rektora nije bilo. 

U daljoj proceduri, kandidat prof. dr Antić je predstavio svoj programa rada i razvoja Univerziteta u Nišu i predloge za prorektore u predstojećem mandatu.

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Nišu, izborni postupak je nastavljen na sednici Senata Univerziteta kada je, tajnim glasanjem članova ovog najvišeg stručnog tela Univerziteta, kandidat prof. dr Dragan Antić većinom glasova (27 od ukupno 31) predložen za rektora Univerzitetu u Nišu.

Ovaj predlog je upućen Savetu Univerziteta na konačno odlučivanje o izboru rektora koje je sprovedeno danas. 

U predstojećem mandatnom periodu koji počinje 1. oktobra 2018. godine, rektor Antić će zadržati tim prorektora iz sadašnjeg mandata.

To su: prof. dr Nenad D. Pavlović (Mašinski fakultet u Nišu), prof. dr Vesna Lopičić (Filozofski fakultet u Nišu), prof. dr Evica Petrović (Ekonomski fakultet u Nišu), prof. dr Dragan Denić (Elektronski fakultet u Nišu), prof. dr Vlastimir Nikolić (Mašinski fakultet u Nišu).

Biografija

Prof. dr Dragan Antić rođen je 10. 02. 1963. godine u Vranju, gde je stekao osnovno i srednje obrazovanje.

Elektronski fakultet u Nišu upisao je 1982. godine, odsek Energetika i automatika, smer Procesna automatika.

Diplomski rad pod nazivom „Automatizacija izbora optimalnih parametara podešenja industrijskih P, PI i PID regulatora“, odbranio je 1987. godine ocenom 10 (deset).

Za postignute rezultate u toku studiranja nagrađen je Poveljom Univerziteta u Nišu 1987. godine kao najbolji student smera Procesna automatika.

Odmah po diplomiranju 1987. godine, zaposlio se na Elektronskom fakultetu u Nišu. Iste godine izabran je u zvanje asistent-pripravnik pri Katedri za automatiku.

Poslediplomske studije na Elektronskom fakultetu u Nišu, oblast Automatika upisao je 1987. godine.

Magistarsku tezu pod nazivom „Regulacija objekata čiji model sadrži transportno kašnjenje u klasi sistema promenljive strukture“ odbranio je 1991. godine.

U zvanje asistenta pri Katedri za automatiku izabran je 1991. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Sistemi promenljive strukture sa proporcionalno integralnim delovanjem“, odbranio je 1994. godine.

U zvanja docent, vanredni profesor i redovni profesor, na Elektronskom fakultetu, pri Katedri za automatiku biran je 1995., 2000., i 2005. godine, respektivno.

Autor je i koautor, međunarodne monografije i oko 280 naučnih radova, koji su publikovani u međunarodnim i domaćim časopisima, monografskim publikacijama međunarodnog značaja i u zbornicima međunarodnih i domaćih konferencija.

Pored toga, autor je i koautor deset pomoćnih i stalnih univerzitetskih udžbenika, namenjenih inženjerima i studentima tehničkih fakulteta.

Takođe, učestvovao je u realizaciji više razvojnih i naučno-istraživačkih domaćih projekata i projekata  finasiranih od strane Evropske komisije, koji su posvećeni reformi visokog obrazovanja u Srbiji.

Trenutno se nalazi na funkciji rektora Univerziteta u Nišu i predsednika Upravnog odbora Fondacije za rešavanje stambenih problema mladih naučnih radnika Univerziteta u Nišu (obavlja ih od 01. oktobra 2012. godine), a od 01. januara 2015. godine obavlja i funkciju zamenika predsednika Rektorskog saveta Konferencije univerziteta Srbije.