Pokreni se za nauku: Konkurs za medicinare, farmaceute, biologe i hemičare

Pokreni se za nauku
Pokreni se za nauku: Konkurs za mlade naučnike

Kroz program “Pokreni se za posao” ove godine biće dodeljeno osam stipendija – grantova po 600 hiljada dinara mladim naučnicima za revitalizaciju naučnog istraživanja u oblastima medicine, farmacije, biologije, hemije i multidiscipliniranih istraživanja.

Konkurs je otvoren do 1. aprila, a podržavaju osnovna naučna istraživanja i projekti zasnovani na rezultatima naučnih istraživanja koji imaju za cilj povezivanje naučne zajednice sa privredom.

Ko može da konkuriše?

Da bi projekat dobio grant u okviru programa „Pokreni se za nauku” 2017/18. potrebno je da naučnici  ispunjavaju sledeće uslove:

  • za pojedince: da su na doktorskim studijama ili da su doktorirali nakon 1. januara 2011. godine
  • za pravna lica i neformalne grupe: da je vođa tima na doktorskim studijama ili da je doktorirao/la nakon 1. januara 2011. godine
  • da apliciraju sa novim projektom koji se realizuje na nacionalnom ili lokalnom nivou
  • dodatno: za pojedince i članove neformalnih grupa uslov je da imaju stalno prebivalište u Republici Srbiji  

Prijave se šalju na info@pokrenisezanauku.rs

Program „Pokreni se za nauku“ kreiran je 2015. godine kako bi podržao mlade, talentovane, perspektivne naučnice i naučnike u Srbiji, u realizaciji svojih naučnih ideja i ostvarenju nezavisnosti u naučno-istraživačkom radu.

U prethodne dve godine podržano je 16 naučnih istraživanja i 31 naučnik.

Program „Pokreni se za nauku“ je nastavak dosadašnjih ulaganja kompanije Filip Moris u Srbiji, koja su posvećena osnaživanju mladih na putu ka ostvarenju svojih liderskih potencijala i njihovom motivisanju da svojim radom doprinesu društvenom, ekonomskom i naučnom razvoju Srbije.

U okviru svog društveno-odgovorno poslovanja, od 2004. godine kompanija Filip Moris u Srbiji, realizuje programe podrške razvoju lokalne zajednice, koji kao rezultat imaju veliki broj ideja realizovanih kroz društveno-odgovorne projekte.

Kroz sve programe se promovišu vrednosti kao što su odgovornost, zalaganje, solidarnost, preduzetnička kultura, akademska čestitost, društveni angažman, transparentnost.

 Za punih 13 godina, u okviru programa „Pokreni se za budućnost” i „Pokreni se za posao” dodeljeno je 400 stipendija, 900 startup grantova, i realizovano je 100 projekata koji su doprineli razvoju lokalnih zajednica.

Partner kompanije Filip Moris u realizaciji programa „Pokreni se za nauku“ je organizacija „Centar za razvoj liderstva“.