Romacted: Izgradnja i renoviranje stanova za Rome u Nišu

Grad Niš je pristupio programu ROMAKTED „Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanje romske zajednice na lokalnom nivou“, koji se uz podršku Evropske unije u Srbiji od 1. maja prošle godine sprovodi Savet Evrope, uz podršku Vlade Srbije.

Program je, kako ocenjuju predstavnici Grada Niša, izuzetno značajan za romsku populaciju jer je sam cilj programa osnaživanje romske zajednice, kako na individualnom, tako i na kolektivnom nivou, kao i izgradnja političke volje i održivih politika kroz angažovanje lokalnih vlasti u unapređenju demokratske javne uprave.

U okviru Programa biće sprovedene mnoge aktivnosti, a do sada su sprovedene sledeće akcije: čišćenje pružnog prelaza u Beograd mahali u saradnji sa Železnicom Srbije; snabdevanje vode na Romskom groblju kao i priključak kapele na vodovodnu mrežu u saradnji sa GO Crveni krst i JKP Naissusom; akcija Komunalne policije u ul.Ložioničkoj koja je ispred grpblja zatekla građevinski otpad i kabasti otpad; očišćena je divlja deponija na Romskom groblju u saradnji sa JKP Medianom.

U narednom periodu prioriteti u osnaživanju romske populacije biće rešavanje problema iz oblasti vodova, kanalizacione infrastruktre, a i sistemski će se otklanjati deponije u romskim naseljima i uređivati njihova životna okolina (postavljanje saobraćajni hznakova, osvetljenja, izgradnja mobilijara) i organizovati razne preventivne zdravstvene i druge edukacije, dodeljivati stipendije itd.

Programom će se najugroženijim Romima pružiti pomoć u renoviranju nekoliko stambenih objekata, a predviđeno je dodeljivanje pomoć u opremi sakupljačima sekundarnih sirovina.

„Lokalna samouprava je spremna da svim raspoloživim kapacitetima odgovori na probleme naših sugrađana uz obavezno aktivno učešće pripadnika romske zajednice“, izjavila je gradska većnica Tijana Đorđević Ilić.

Ona je najavila i da je pored navedenog Programa, potpisan  i Protokol o saradnji koji ima za cilj unapređenje životnih i stambenih uslova romske populacije u naseljima. Tako da se u narednom periodu očekuje otvaranje ponuda za izgradnju stambenih jedinica.