RFZO: Povraćaj novca datog za testiranje na korona virus

registrovano najviše
Foto: Ilustracija

RFZO vratiće novac građanima koji su na lični zahtev obavili testiranje RT-PCR metodom, na prisustvo virusa SARS-CoV2 ili serološko testiranje na prisustvo IgM ili IgG antitela.

RFZO je na svom sajtu objavio saopštenje u kojem se navodi postupak, kao i obrazac koji treba popuniti da bi se povraćaj ostvario. Podnošenje zahteva može se vršiti elektronskim putem ili u pisanoj formi.

Ukoliko pojedinac podnosi zahtev potrebno je navesti prezime i ime, adresu, jedinstveni matični broj građana (JMBG), a za strane državljane broj osiguranja ili broj pasoša.

Ukoliko pravno lice podnosi zahtev, navode se naziv, sedište, adresa i PIB pravnog lica, kao i spisak zaposlenih za koje se traži povraćaj novca, s podacima o licima i JMBG.

Treba dostaviti i kopiju naloga o uplati, iznos koji se zahteva za povraćaj, razlog podnošenja zahteva i naziv banke i broj tekućeg računa na koji će novac biti uplaćen.

Po zahtevima za povraćajem sredstava koji nisu podneti u skladu sa ovom instrukcijom republički fond za zdravstveno osiguranje nije u mogućnosti da postupa, navodi se u saopštenju.

Podnošenje zahteva se može obaviti na imejl adresu testovi@rfzo.rs ili u pismu poslatom na adresu: Republički fond za zdravstveno osiguranje, Jovana Marinovića 2, 11040 Beograd, sa obaveznom naznakom „Zahtev za povraćaj sredstava na ime testiranja na lični zahtev“.

Dostava hrane u Nišu