Region ima šanse, ali samo udruženim snagama. Zaključak konferencije “Cityscapes of Opportunity”

Privreda naše zemlje i struktura regiona više se oslanja na tradicionalne industrije koje ne koriste tako kvalifikovanu radnu snagu, a potrebno je pronaći način kako da se izvrši što bolja tranzicija ka onome što daje dodatnu vrednost – jedan je od zaključaka panela na temu „Otključavanje poslovnog potencijala Zapadnog Balkana“, koji je održan u okviru događaja “Cityscapes of Opportunity: Pametne strategije za poslovnu privlačnost na Balkanu” u Nišu.

Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović istakao je da će budući rast Srbije i okolnih zemalja upravo zavisiti od toga da li će moći da pređu sa tradicionanih grana, na one koji imaju visoku vrednost, da plate radnu snagu i obezbede tako privredni napredak.

„Jedna od stvari koje su važne da bismo u tome uspeli jeste ambijent za domaći privatni sektor i mala i srednja preduzeća, pokazuje se da su za to ključni vladavina prava, odsustvo korupcije, jake institucije. S druge strane, kad se to obezbedi, potrebno je da se daju stimulansi da više investicija odlazi u prerađivačku industriju, ali isto tako i one napredne grane“, zaključio je Petrović.

Generalna direktorka kompanije LE-CO d.o.o.  Lidija Leković istakla je da je ključno zajedništvo i skidanje birokratije za povezivanje. Naša šansa -kakoje istakla- je samo da se povežemo i da tako nastupamo, a što se više ograničavamo, biće sve teže.

Potpredsednica Saveza ekonomista Srbije Dragijana Radonjić Petrović, zaključila je da je put ka Evropi jedino usmerenje, ali i da Evropa kao kontinent gubi u konkurentskoj prednosti.

“Evropa je prevaziđeni kontinent i ukoliko ne stavi prst na čelo i ne dođe do značajnijih promena u svesti, manjoj birokratiji, ne postoji povratna karta”…