Preko 750 Nišlija se prijavilo za priključenje nelegalnih objekata na komunalnu infrastrukturu

15. oktobar poslednji je rok za sve građane Srbije, koji žive u nelegalno izgrađenim objektima, da podnesu prijave za priključenje na komunalnu infrastrukturu odnosno struju, grejanje, vodu i kanalizaciju. Do sada je prijavljeno preko 750 Nišlija.

Prema rečima gradonačelnice Niša Dragane Sotirovski, grad se dobro organizovao da u slučaju većih gužvi šalteri budu tako organizovani da mogu da prime što više zahteva.

“Verujem da ćemo uspeti da sve one ljude koji svih ovih godina nisu mogli da se priključe na gasovod, kanaliziaciju vodovod, struju da to i učine”, dodala je gradonačelnica Niša.

Prijave se podnose lokalnim samoupravama, a vlasništvo nad objektom dokazuje se kupoprodajnim ugovorom, ugovorom o poklonu ili nekom drugom vrstom ugovora, saopšteno je ranije iz ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Ukoliko nema takvog ugovora, kod notara se overava izjava da osoba živi u tom objektu zajedno sa svojom porodicom.

Opštine po prijemu prijave imaju 15 dana da izdaju potvrdu da je moguće priključenja objekate na komunalnu infrastrukturu. Ukoliko prijava bude odbijena moguća je žalba resornom ministarstvu koje ima rok od pet dana da na nju odgovori.