Rasprava o izmenama Ustava u Nišu

Treći okrugli sto o izmenama Ustava u Nišu
Treći okrugli sto o izmenama Ustava u Nišu

Suština predstavljenih izmena Ustava Srbije u oblasti pravosuđa odnose se na nezavisnost sudstva i njegovu odgovornost.

Ove izmene, ali i nadležnosti Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca bile su ključne teme na trećem okruglom stolu održanom u Nišu.

Treći okrugli sto o izmenama Ustava u Nišu

Bez pozitivnog mišljenja Venecijanske komisije neće se ići u dalju proceduru usvajanja ustavnih amandmana, rekao je državni sekretar u Ministarstvu pravde Mirko Čikiriz na trećem okruglom stolu u okviru javne rasprave o Radnom tekstu izmena Ustava Srbije u oblasti pravosuđa.

Čikiriz je dodao da će po završetku javne rasprave usaglašen Nacrt izmena Ustava Srbije biti poslat toj komisiji, a da će posle njenog mišljenja o predloženim amandmanima svoj stav izraziti i Narodna skupština Srbije, a potom i građani na referendumu.

Predstavnica Udruženja sudija prekršajniih sudova istakla je da podržava koncept javne rasprave ali da to udržunje smatra da u Viskom savetu sudstva treba da bude više predstavnika pravosuđa.

Mišljenje većine narodnih poslanika jeste da se ovm ustavnim amandmanima dodatno pružaju garancije za nezavisnost nosilaca pravosudnih funkcija kao i da su oni apsolutno usklađeni sa stavovima Venecijanske komisije.

Javna rasprava o Radnom tekstu Ustava Srbije u oblasti pravosuđa zvanično je počela 22. januara, a do sada su održani okrugli stolovi u Kragujevcu i Novom Sadu.

Global Digital Clinik