Radovi na održavanju vodovodne mreže i prekidi u vodosnabdevanju

Radovi na održavanju vodovodne mreže i prekidi u vodosnabdevanju
Prekidi u vodosnabdevanju

-Došlo je do kvara na vodovodnoj mreži Ulica Vojvode Gojka kod br. 48.
Usled radova na otklanjanju kvara, mogući su prekidi u vodosnabdevanju korisnika u ovoj ulici do 15 sati.

-Došlo je do kvara na vodovodnoj mreži u naselju Milka Protić (ul.ll. bb).
Usled radova na otklanjanju kvara, mogući su prekidi u vodosnabdevanju korisnika u ovom delu naselja do 15 sati.

-Došlo je do kvara na vodovodnoj mreži na Mramorskom brdu (put prema Aleksandrovu).
Usled radova mogući su prekidi u vodosnabdevanju korisnika na Mramorskom brdu do 15 sati.

-Došlo je do kvara na priključnim vezama u ulicama Kolubarska br. 8 i Mike Alasa br. 2.
Usled radova mogući su prekidi u vodosnabdevanju korisnika u ovim ulicama do 15 sati.

Nakon završetka radova predviđa se normalizacija u vodosnabdevanju korisnika na pomenutim lokacijiama

Exe-Net