Radno vreme Doma zdravlja Niš za Uskrs 2018.

Dom zdravlja Niš

Dom zdravlja Niš za vreme uskršnjih praznika 06., 07., 08. i 09. aprila 2018. godine, radiće po sledećem rasporedu:

I Centralni objekat Doma zdravlja
1. Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih 07:00 – 20:00 časova
2. Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece 07:00 – 20:00 časova

II Zdravstvena stanica “Čair”
1. Dežurstvo lekara specijaliste opšte medicine 07:00 – 20:00 časova
2. Davanje infuzija 07:00 – 20:00 časova

III Služba kućnog lečenja, medicinske nege i palijativnog zbrinjavanja
1. Punkt u Rajićevoj ulici 07:30 – 14:30 časova
2. Sestre na terenu 07:00 – 20:00 časova

IV Polivalentna patronažna služba
1. Sestre na terenu 07:00 – 14:00 časova
2. Telefonsko savetovalište 07:00 – 20:00 časova

V Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu
1. Prostorije Zavoda za hitnu medicinsku pomoć 07:00 – 20:00 i od 20:00 – 07:00 časova

VI Služba za laboratorijsku dijagnostiku
07:00 – 14:00 časova (hitne laboratorijske analize)

Global Digital Clinik