Prvu cigaretu mladi zapale u uzrastu između 13 i 15 godina

Prvu cigaretu srednjoškolci u Srbiji zapale u uzrastu između 13 i 15 godina, puše u proseku pola paklice dnevno i mesečno na cigarete troše između dve i 10 hiljada dinara.

Ovo su rezultati istraživanje srednjoškolaca od 15 do 19 godina o pušenju, koje je objavljeno povodom Svetskog dana borbe protiv duvanskog dima, 31. maja.

Ovo istraživanje, rađeno za potrebe fondacije Hemofarm i sajta www.bezduvana.rs koji okuplja zajednicu onih koji žele da se odviknu od duvana, pokazalo je i da srednjoškolci u Srbiji novac za cigarete uglavnom dobijaju od roditelja, kao i da ih pušenje asocira na relaksaciju i opuštanje.

Činjеnicе о duvаnu i kаrdiоvаskulаrnim bоlеstimа

Zbоg kаrdiоvаsкulаrnih bоlеsti umirе višе ljudi nеgо оd bilо које drugе bоlеsti u svеtu, а 12% smrtnih slučајеvа izаzvаnih kаrdivаskulаrnim bоlеstimа nаstаје zbоg upоtrеbе duvаnа i izlоžеnоsti duvаnskоm dimu.

Duvаn је drugi vоdеći fаktоr rizikа zа kаrdiоvаskulаrnе bоlеsti, оdmаh izа pоvišеnоg krvnоg pritiskа. Glоbаlnа еpidеmiја duvаnа usmrti prеkо sеdаm miliоnа ljudi svаkе gоdinе, а оd tоgа skоrо 900.000 nеpušаčа umrе zbоg izlоžеnоsti duvаnskоm dimu.

U svеtu imа višе оd јеdnе miliјаrdе pušаčа, оd tоgа skоrо 80% živi u zеmljаmа sа niskim i srеdnjim prihоdimа.

Istraživanje je pokazalo i da najveći podsticaj za posezanje za prvom cigaretom dolazi od vršnjaka, ali posredno i od porodice u kojoj ima pušača. 

Većina ispitanika je navela i da su njihovi najbliži prijatelji pušači i da vršnjaci imaju presudan uticaj na njih, kao i da su mesta na kojima najčešće puše su škola i tokom izlaska sa društvom.

Prema rezultatima istraživanja, mladi samo pušenje ne vide kao bolest zavisnosti i nemaju ni želju ni potrebu da ostave pušenje, a većina ispitanika smatra i da je mesec dana realan period za odvikavanje od duvana.

Kao glavnu poteškoću prilikom ostavljanja cigareta mladi navode okruženje, odnosno vršnjake i članove porodice, koje uglavnom čine pušači, a asocijacija na ostavljanje cigareta su im tablete, flasteri, elektronske cigarete, savetovališta i knjige. 

Istraživanje je pokazalo da su srednjoškolci uzrasta od 15 do 19 godina vrlo dobro informisani o štetnim posledicama pušenja i kao takve su prepoznati, kašalj, glavobolja, smanjenje kondicije, žuti zubi, nokti i koža, ubrzavanje starenja, rak pluća, jezika i grla. 

Zbog toga nije slučajno što će Crveni krst u Nišu, u utorak, 29. maja od 13 sati, uoči Svetskog dana bez duvanskog dima, u prostorijama EU Info kutka, organizovati tribinu sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na problem upotrebne duvana i rizike koji se povezuju sa upotrebom duvana pogotovo imajući u vidu mlađu populaciju.

Učesnici tribine biće dr Goran Janković iz Instituta za plućne bolesti i tuberkulozu Niš, studenti i učenici niških škola sa nastavnicima.

Duvan slama srca: Izaberite zdravlje, ne duvan

Svake godine 31. maja, Svetska zdravstvena organizacija i njeni partneri obeležavaju Svetski dan bez duvana, ističu zdravstvene i druge rizike koji se povezuju sa upotrebom duvana i zalažu se za delotvorne politike kojima se smanjuje upotreba duvana.

Tema Svetskog dana bez duvana 2018. godine je „Duvan i bolesti srca i krvnih sudova“. Kampanja se obeležava pod sloganom „Duvan slama srca“.

Kаkо duvаn ugrоžаvа zdrаvljе srcа i krvnih sudоvа ljudi u svеtu?

Duvаn је znаčајаn fаktоr rizikа zа nаstаnаk kоrоnаrnе bоlеsti, mоždаnоg udаrа i bоlеsti pеrifеrnih krvnih sudоvа.

Uprkоs tоmе štо је pоznаt uticај duvаnа nа srcе i štо pоstојi višе nаčinа dа sе smаnji pоslеdičnо umirаnjе i оbоlеvаnjе, znаnjе stаnоvništvа о tоmе dа је duvаn јеdаn оd vоdеćih uzrоkа kаrdiоvаskulаrnih bоlеsti је nеdоvоljnо.