Proslava 100-og rođendana profesora Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Aleksandra Kerkovića

Aleksandar Kerković

Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu 9. maja obeležiće jubilej svog dugogodišnjeg saradnika, pedagoga i sportiste Aleksandra Kerkovića.

Vreme događaja će naknadno biti objavljeno.

Aleksandar Kerković rođen je 2. maja 1922. godine u Kraljevu u tadašnjoj Kraljevini Srba, Hrvata i Slovena. Upisan je u prvu generaciju studenata Državnog Instituta Fiskulture (DiF) 1946. godine, a diplomirao 1949. godine u Beogradu. Magistarski rad odbranio je 1966. godine na Visokoj školi za fizičko vaspitanje Univerziteta u Beogradu. Doktorirao je na Filozofskom fakultetu u Nišu 1974. godine. Posle doktorata ostao je da radi na Filozofskom fakultetu kao viši predavač, potom dobija zvanje vanrednog profesora, a 1977. godine postaje redovni profesor. Takođe, radio je i kao referent za sport u Komitetu fizičke kulture Jugoslavije i kao profesor fizičkog vaspitanja u Učiteljskoj školi u Šapcu.

Predavao je Metodologiju istraživanja na matičnom fakultetu, ali i kao gost predavač na Medicinskom fakultetu Univerziteta „Kiril i Metodij“ u Skoplju, na Univerzitetu u Prištini kao i na Prirodnoslovskom fakultetu Univerziteta u Splitu na predmetu Sociologija sporta, koja je oblast njegovog najužeg interesovanja i struke. Maja 1987. godine odlazi u penziju sa pozicije Dekana, a čak u dva mandata bio je prodekan Filozofskog fakulteta u Nišu. Učestvovao je kao ispitivač u preko 150 diplomskih radova na Grupi za fizičku kulturu Filozofskog fakulteta u Nišu, a bio je mentor i predsednik komisije u preko 600 praktičnih ispita koji su ujedno bili i završni radovi.

Aleksandar Kerković je takođe osnivač, rukovodilac, bivši trener i član uprave mnogih klubova u manjim srpskim mestima, a naročito se istakao u košarci kao igrač i član „Nacionalnog tima“, kao i trener košarkaškog kluba „Student“, a karijeru je ostvario i kao golman i atletičar.

Između ostalog objavio je 10 monografija, 19 knjiga, 32 naučna rada u stručnim časopisima, 5 studija i mnoga druga dela.