Produženo važenje parking karte za osobe sa invaliditetom

Foto: JKP
Foto: Ilustracija. JKP "Parking servis"

Vlada Srbije je na prethodnoj sednici donela zaključak kojim se daje preporuka jedinicama lokalnih samouprava da invalidske parking karte i rezervisana parking mesta važe do kraja godine.

U skladu sa ovom preporukom parking karte važiće do 31. decembra 2021. godine. Vlada je takođe pokrenula inicijativu da se kreira elektronska usluga na Portalu eUprava. Usluga će omogućiti lakše podnošenje zahteva elektronskim putem za izdavanje invalidskih parking karata i rezervisanih parking mesta.

Inicijativa je pokrenuta u cilju pojednostavljenja procedure i nalaženja trajnog rešenja za izdavanje invalidskih parking karata i rezervisanih parking mesta.

To će ovlašćenim licima iz jedinica lokalnih samouprava pružiti jednostavan uvid u dokumentaciju, odnosno činjenice koje su relevantne za ostvarivanje prava na parking karte.

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić uputila je poziv svim gradonačelnicima i predsednicima opština da preduzmu sve što je u njihovoj nadležnosti kako bi maksimalno olakšali osobama sa invaliditetom pristup svim javnim uslugama.

Premijerka je istakla da je ovo posebno važno u trenutnim okolnostima, kada je potrebno uložiti dodatne napore da bi se izbeglo izlaganje epidemiološkim rizicima ove kategorije naših sugrađana.

Svi državni organi dobili su preporuke za prilagođavanje svojih internet prezentacija osobama sa invaliditetom, ukoliko to već nisu učinili.

U finalnoj fazi pripreme je i nacionalna studija za unapređenje digitalne pristupačnosti. Prilikom izrade studije uspostavljen je konsultativni proces sa više relevantnih strana. U procesu su učestvovale relevantne organizacije i udruženja osoba sa invaliditetom, resorne državne institucije i univerziteti.

Studija daje opšte smernice i preporuke u oblastima koje je Međunarodna telekomunikacijska unija definisala kao značajne za IKT pristupačnost. Na osnovu njih Vlada Srbije planira pokretanje nekoliko inicijativa u toku ove godine.

Dostava hrane u Nišu