Predstavljanje knjige “Uspon i pad Vukove ćirilice” u NKC-u

U Maloj sali NKC-a u četvrtak 23. maja od 18 sati biće predstavljena knjiga Siniše Stefanovića “Uspon i pad Vukove ćirilice”.

Prema rečima autora, knjiga “Uspon i pad Vukove ćirilice” od Krimskog rata do Krimskog rata u izdanju Andrićevog instituta (Andrićgrad, 2023.) posvećena je dvoazbučnosti u Srbiji i među Srbima.

Polazišna osnova je da se pismo posmatra odvojeno od jezika. Pismo nije samorazvojno i dinamično, kakav je jezik, ono ga ne „prati“. Pismo je konvencija, niz insitucionalno prihvaćenih simbola, standard. Kao takvo vezano je za državu i njenu kulturu, prepostavka je civilizacije, naučnog mišljenja, istorije same. Delo je pokušaj da se utvrdi kako je i zašto od Sv. Save standardnom ćiriličkom pismu Srba, nakon i na osnovu Kopitar-Vukove reforme jezika i pisma, vremenom bio dodat i hrvatski latinički standard. Obuhvaćena je istorija tog procesa, ocrtane su njegove spoljnopolitičke pretpostavke te detaljnije prikazani pravni, politički i ideološki okviri i tokovi u periodu od poslednje četvrtine XVIII veka do 2022. godine.

Takođe, u zaključku pod naslovom Predlog za razmišljanje ponuđen je terminološki okvir, drugačiji i precizniji od korišćenog u današnjoj pravnoj i lingvističkoj misli, kao osnova za razgovor o pravnom rešenju kojim bi kulturno i politički zapaljivo pitanje dvoazbučnosti – ili njegovo ukidanje – moglo da bude regulisano. Izlaganje je bazirano na izvornoj građi i statističkim podacima za period od 1900. do 2017. godine. Priložen je obilan naučni aparat u nadi da će kritička javnost (naučna i opšta, ne samo lingvistička) prihvatiti poziv na, već prema značaju predmeta, dostojanstvenu debatu.”

Učestvuju:
dr Goran Miloradović, recenzent
prof. dr Jovan Mirić, recenzent
Siniša Stefanović, autor

Global Digital Clinik