Predstava “Noćna frajla” ove subote u Narodnom pozorištu

noćna frajla

Predstava “Noćna frajla” reditelja Branislava Mićunovića, a po dramskom tekstu Aleksandra Popovića, održaće se ove subote u niškom Narodnom pozorištu. Početak predstave zakazan je za 20 časova.

Karte će biti po ceni od 700 dinara, a mogu se kupiti na blagajni Narodnog pozorišta, radnim danima od 10 do 20 časova.

U direktnoj, ogoljenoj, a opet mnogoznačnoj i višeslojnoj priči, bavimo se večitom tragikomičnom temom – moralnim posrnućem i raspadom jedne porodice, gde brat za brata ne zna, a sin ocu postaje najljući neprijatelj. U poslednji čin porodične tragedije stupa osramoćen i osvete željan svet žena, pristigao sa samih margina života, odlučan u nameri da sebi pribavi satisfakciju. Kroz ironičan napev i gromoglasan komentar, ovaj životvorni princip okreće čitav jedan sistem vrednosti naglavce, upozoravajući samog gledaoca da su njegova ubeđenja varljiva i nepouzdana, da se sve na svetu ponavlja do u beskraj i da sve što postoji može brzo i lako nestati. „Noćna frajla“ poziva nas na duboko promišljanje trenutka u kojem naš svet doživljava suštinsku transformaciju, ali i preispitivanje moći umetnosti da postavljanjem ozbiljnih pitanja te promene prepozna i predvidi.

„Noćna frajla“ spada u komade polifone strukture i veoma složene kompozicije. Ovakva dramska dela po pravilu predstavljaju izazov, ali i veliko zadovoljstvo za svakog reditelja koji Popovićev pozorišni diskurs doživljava kao istinsku provokaciju. Pored eksplikacije same strukture drame, hijerarhizovane nizom načela i živopisnih prosedea, poseban zadatak u rediteljskom postupku ticao se organizacije dramskog prostora neopterećenog bilo čime do obrascem glumačke igre i dramskim vremenom koje u našem viđenju nesumnjivo naginje aristotelovskom idealu. Posebna pažnja posvećena je profilisanju slojevitog dramskog govora, kumulativnog i sentencioznog, dok je dijaloška formula višeznačna i bremenita smislom. Glumačke zadatke opredeljivali smo u pravcu opšte autorske intencije i intonacije drame, svodeći glumački izraz na ono što Gerda Pošman naziva „ravnim govorom“.

Pošavši od premise da je samobitnost Popovićevog teksta neupitna, a da je njegova znakovitost duboka i veoma aktuelna u trenutku kada ova predstava nastaje, nije postojala dilema da će se rediteljski postupak kretati ka otkrivanju dubokih značenjskih slojeva Popovićevog dramskog dela, a da njihova scenska svedenost i tačnost budu osnova kretanja kroz njegov dramski lavirint. U slučaju „Noćne frajle“ ne radi se o objektivizaciji jednog pozorišnog znaka, već o prikazivanju mreže signifikantnih scenskih uputstava koja su samogenerička – dramske situacije proističu jedna iz druge i prate jedino logiku Popovićeve dramske poetike, a ne unapred definisanu zamisao reditelja ili glumčev uhodani doživljaj interpretacije smisla. Sasvim paradoksalno – što je i jedna od temeljnih karakteristika Popovićeve teatarske estetike – bogatstvo i punoća teksta diktirali su obrazac prividno „siromašnog pozorišta“, stavljajući pred reditelja naoko jednostavan zadatak: osloboditi radnju stega i suvišnih učitavanja, ogoliti bogatstvo Popovićevog teatra, lišiti ga zavodljivih koprena, učiniti ga jasnim, prijemčivim, direktnim i saobraznim vremenu u kojem živimo.

Budući da u ovoj inscenaciji između dela Aleksandra Popovića i gledaoca ne posreduje komplikovani pozorišni instrumentarij – scenografija, kulisa, rekvizit – već samo svetlo i glumac u kostimu i beskonačnom prostoru igre, onda se ni intrepretacija dijaloga nije smela kretati u pravcu bilo kakve ilustrativnosti ili psihologiziranja. Utoliko ćemo biti zadovoljniji našim odnosom prema veličini i značaju Popovićevog dela ukoliko će ono svojom scenskom objektivizacijom predstavljati jasnu sponu između genija pisca i pozorišnog senzibiliteta našeg gledaoca.

Global Digital Clinik