Predmet odbrana i zaštita da se vrati u škole?

Mladi nisu dovoljno edukovani o bezbednosnoj kulturi; Foto: Pixabay
Mladi nisu dovoljno edukovani o bezbednosnoj kulturi; Foto: Pixabay

Stručnjaci smatraju da građani Srbije, posebno mladi, nisu dovoljno edukovani o tome kako da se ponašaju u slučaju eventualnih ekoloških akcidenata, poplava i drugih bezbednosnih pretnji, i predlažu da se u škole uvede predmet bezbednosna kultura.

Profesor Fakulteta bezbednosti Darko Trifunović kaže da su neka znanja i veštine za takve situacije stekli oni koji su služili vojni rok i oni sugrađani koji su takva znanja i veštine savladali kroz opštenarodnu odbranu i društvenu samozaštitu, predmet, koji je ranije bio deo obrazovnog sistema.
 
“Da zamislimo situaciju da se desi akcident na nuklearnoj centrali Kozloduj koja je samo 300 kilometara od Beograda, da li bi kao građani znali kako da se postavimo, da li smo edukovani da zaštitimo sebe i svoju decu? Nismo, u većini slučajeva”, kaže Trifunović.
 
Pita i ko bi u takvoj eventualnoj situaciji podelio gas maske i gumenu ćebad, ko bi preuzeo tu širu akciju spasavanja s jedne strane, a sa druge strane, kaže, postavlja se pitanje da li smo kao društvo a posebno kao pojedinci za takve stvari spremni.
 
Koncept civilne odbrane i društvene samozaštite godinama unazad je doživljavan kao “nasleđe” iz nekog drugog doba i sistema, a Trifunović kaže da je taj koncept ranijih decenija “sistematski uništavan”.