Poverenica: Grad Niš nije u zakonskom roku postupio po preporuci za uvođenje ličnih pratilaca

Koliko je Niš pristupačan za osobe sa invaliditetom pokazaće projekat “Jedan laki kilometar”
Foto - Ilustracija

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković upozorila je danas da Gradska uprava Niša, u zakonom propisanom roku od 30 dana od izricanja opomene, nije postupila po preporuci da deci s invaliditetom u tom gradu obezbedi lične pratioce, navodi agencija Beta.

Poverenica je u pisanoj izjavi podsetila da je u postupku koji je pokrenula po pritužbama roditelja četvoro maloletne dece iz Niša zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta i zdravstvenog stanja, dala mišljenje da je Gradska uprava za društvene delatnosti Grada Niša povredila odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

„Nakon sprovedenog postupka, Poverenik je dao preporuku da Grad Niš obezbedi pružanje usluge ličnog pratioca ovoj deci za školsku 2023/2024. i dalje dok postoji potreba, kao i da obezbedi pružanje ove usluge za svako dete kod kojeg je prepoznata potreba“, stoji u izjavi.

Poverenica je preporučila Gradskoj upravi Niša da svoja podzakonska akta usaglasi sa antidiskriminacionim propisima „na način da ne propisuju diskriminatorne kriterijume kao što je, na primer, kriterijum radno-pravni status roditelja/ staratelja deteta, kao i da se ubuduće u okviru svojih aktivnosti pridržavaju propisa o zabrani diskriminacije“.

Izvor – Beta

Global Digital Clinik