Poliklinika "Longa Vita"

Učitelj Tasina 9a
18000 Niš, Srbija

+381 69 11 22 358

office@longavita.rs
www.longavita.rs

Pratite nas:

Facebook
Instagram
Youtube

Od kada su prvi put otvorena vrata našeg centra u Nišu, u središtu našeg pristupa lečenju je u prvom redu uvek bio čovek u punom smislu te reči, a ne samo njegova bolest i terapija. Ovo je po nama jedini ispravan pristup u kojem su pacijent i lekar ravnopravni partneri na putu ka potpunom ozdravljenju.

Poliklinika Longa vita osnovana je kao rezultat želja i potreba da se pacijentima omogući jedan drugačiji pristup lečenju, pristup koji će biti humaniji i u kojem treba razumeti osobu i njene ukupne poteškoće koje su dovele do nastajanja bolesti.

U našem timu pacijent i lekar su ravnopravni partneri u stvaranju projekta koji omogućava ostvarenje naših želja i put ka ozdravljenju.

Mišljenja smo da ne postoji jedan jedini pristup lečenju, već da treba koristiti sve što je medicina postigla kroz istoriju do danas. Svaka metoda ima prednosti i mane, stoga držimo da je budućnost medicine da se iz svake metode preuzme ono što najviše koristi čoveku. Motivisani pre svega ljubavlju prema poslu kojim se bavimo, u našem centru vas očekuje ugodna, opuštajuća atmosfera i stručno osoblje spremno odgovoriti na mnoga vaša pitanja i dileme.

Opšta medicina

Kao što i sam naziv sugeriše, koncept opšte prakse podrazumeva da lekar brine o opštem zdravlju pacijenata, vodi računa o njihovim redovnim pregledima i prevenciji bolesti.

Pedijatrija

🧸 PEDIJATRIJA – (savetovališni pregledi, sistematski pregledi, pregledi zdrave i bolesne dece, pregledi radi upisa u vrtić, izdavanje potvrda …)

🧸 DEČIJA PULMOLOGIJA – (pregled pedijatra pulmologa, spirometrija (test plućne funkcije), bronhodilatatorni (ventolinski) test, alergološke kožne probe na inhalatorne i nutritivne alergene, PPD proba..)

🧸 KVANTNA MEDICINA – (test funkcionalnog stanja organizma, opterećenja na sistemima organa, test intolerancije na hranu, test opterećenja od primljenih vakcija, test opterećenja iz spoljne sredine, test na prisustvo patogenih mikroorganizama u telu…)

🧸 DEČIJA DERMATOLOGIJA – (dermatološki pregledi, dermoskopski pregledi mladeža sa fotodokumentacijom, krio terapija, radiotalasna hirurgija..)

🧸 HOMEOPATIJA ZA BEBE I DECU SVIH UZRASTA

Dermatologija

Dermatologija se generalno gledano, bavi kožnim oboljenjima koji su uzrokovani različitim vrstama bakterija, virusa i ostalim mikroorganizmima. Relativno lako se leče antibioticima, kremama ili manjim hirurškim zahvatima.

Alergije

Alergija predstavlja preteranu reakciju imunog sistema, kao odgovor na izloženost na uobičajenu hranu ili supstancu, koja ne izaziva reakciju kod većine ljudi. Imuni sistem je kompleksan sistem koji obično brani telo od stranih napadača, kao što su bakterije i virusi. Imuni sistem stvara supstance poznate kao antitela, u slučaju alergije IgE antitela.

Akupunktura

Akupunktura je deo Tradicionalne Kineske Medicine stare preko 3500 godina i podrazumeva ubadanje specijalnih iglica u akupunkturne tačke na licu i telu u cilju prevencije i lečenja bolesti.

Pulmologija

Pulmologija je grana medicine koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i lečenjem bolesti pluća i disajnih puteva. U poliklinici Longa Vita efikasno zbrinjavamo pacijente koji pate od raznih plućnih oboljenja, respiratornih infekcija i alergija.

Kvantna medicina

Kvantna medicina je najmodernija grana medicine koja se ubrzano razvija spajajući znanja i teoriju tradicionalne medicine sa savremenim aparatima zasnovanim na kvantnoj fizici.

Homeopatija

Homeopatija je prirodna medicinska nauka koja ima jedinstvene prednosti pred ostalim načinima lečenja. Predstavlja najbolji izbor za sigurni način lečenja koji jača imunitet beba, dece i odraslih.

Radno vreme
Radnim danima i subotom: 08:00 do 21:00h
Global Digital Clinik