Počela izgradnja Južnog kanalizacionog kolektora u Nišu

Izgradnja Južnog kolektora u Nišu
Izgradnja Južnog kolektora u Nišu

Na osnovu ugovora između Grada Niša i Javno komunalnog preduzeća Naissus, u Nišu je počela izgradnja dela Južnog kanalizacionog kolektora u dužini od 142 metra, od ukupno projektovanih 410 metara.

Kada kolektor bude završen rešiće se dugogodišnji problem plavljenja oko Kliničkog centra, Zetske ulice i hale Čair.

Kolektor ide paralelno sa železničkom prugom Niš–Dimitrovgrad–državna granica, sa njene desne strane. 

Nedavno su počeli radovi na Palilulskoj rampi, sečenjem asfalta od postojeće kanalizacione šahte u Božidarčevoj ulici, a sada se postavlja cev.

Prema ugovoru, ukupna vrednost predviđenih radova sa uračunitim porezom na dodatu vrednost iznosi 13.243.870 dinara, a predviđeni rok za završetak je 90 dana.

Izgradnjom Južnog kolektora prvenstveno će se rasteretiti postojeći EI kolektor u Ulici Dušana Popovića, koji je star 70 godina i u lošem je stanju.

“Spajanjem tzv Čairskog i Južnog kolektora omogućava se prihvatanje i odvođenje većih količina atmosferskih voda u užem gradskom jezgru i radovi idu po planu. Na ovaj način rešićemo trajno problem plavljenja u ovom delu grada”, rekao je, prilikom obilaska radova, gradonačelnik Niša Darko Bulatović.

Što se tiče Naselja 9. maj, gradonačelnik kaže, da će stručne službe nakon povlačenja vode izaći na teren i locirati uzroke, a zatim će se pristupiti izradi projekta izgradnje atmosferske kanalizacije.