Za podršku tehnološkim inovacijama 400 miliona dinara: Raspisana dva konkursa

Fond za inovacionu delatnost raspisao dva nova konkursa
Fond za inovacionu delatnost raspisao dva nova konkursa
Fond za inovacionu delatnost objavio je javni poziv za programe podrške tehnološkim inovacijama – Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija.
 
Kako je navedeno na sajtu Fonda, programi su namenjeni razvoju inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa tržišnom primenom i velikim potencijalom za komercijalizaciju.
 
Svrha programa je obezbeđivanje direktne finansijske pomoći preduzećima u Srbiji za razvoj inovativnih usluga, procesa i proizvoda sa tržišnim potencijalom u iznosu do 80.000 evra, odnosno do 300.000 evra.

Ukupan budžet za ova dva programa u 2018. godini iznosi 400 miliona dinara.

Poziv za dostavljanje prijava inovativnih projekata otvoren je do 1. juna 2018. godine do 15 časova. Kako se navodi, prijave se dostavljaju elektronski, putem portala Fonda.